Kuva: Jussi Häkkilä

Kasitiestä yksi pääväylistä

23.11.2018 08:47 - Jussi Häkkilä

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista. Asetus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Pääväyliksi valittiin maantiet ja rautatiet nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Maanteiden osalta pääväyläverkkoon lisättiin mm. kasitien pääväyläverkosta puuttuneet osat Oulun ja Turun väliltä. Rautateiden osalta pääväyläverkkoon lisättiin mm. ratayhteys Kokkolan satamaan, rautatie Kemistä Tornioon Ruotsin rajalle ja rautatieyhteys Raahessa Tuomiojalta SSAB:n terästehtaalle. Liikennemäärien kehittymistä seurataan ja asetusta päivitetään tarpeen mukaan. Liikennemäärien lisäksi on huomioitu alueellinen saavutettavuus ja kansainväliset yhteydet. Väyläverkoston investoinneista ja kehittämisestä päätetään tulevalla hallituskaudella valmistuvassa 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Lue myös: Valtatie 4:n parannushanke etenee uuteen vaiheeseen - Kaakkurin siltatyömaa käyntiin

Kilpailut

Uusimmat