Alikulkukäytävän rakentaminen käynnistyy Kalajoella kasitiellä Matkailutien pohjoisen liittymän eteläpuolella.
Tulevana viikonloppuna vietetään Kalajoen Venetsialaisia.
Kasitien iikenne tullaan ohjaamaan yhdelle kaistalle ensi maanantaista alkaen Kokkolan pohjoispuolella Vitsarin kohdalla Storån sillan korjaustöiden takia.
ELY-keskus korjauttaa Perhonjoen ylittävän Storån sillan kasitiellä Kokkolassa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoteen 2022 ulottuva tienpidon ja liikenteen suunnitelma on valmistunut.
Päällystystyöt alkavat viikonloppuna kasitiellä Kokkolan pohjoispuolella välillä Kokkola-Riipankangas.
Valtatie 8:n parannustyöt etenevät Pyhäjoella. Pohjoishaaran silta avataan liikenteelle huomenna. Samalla liikenne siirtyy Pyhäjoen keskustasta takaisin päätielle. Projektipäällikkö Jukka Päkkilää Liikennevirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa kasitien parantamiseksi Raahessa Mettalanmäen kohdalla. Valtatien Kokkolantien liittymään suunnitellaan kiertoliittymä ja kaksi kevyen liikenteen alikulkukäytävää.