Kuva: Liikennevirasto

Valtatie 4:n parannushanke etenee uuteen vaiheeseen - Kaakkurin siltatyömaa käyntiin

09.11.2018 13:00 - Anni Hurtig

13.11.2018 käynnistyvät uuden sillan rakennustyöt Kaakkurin liittymässä.

Töiden alkaessa moottoritien liikenne ohjataan siltatyömaan kohdalla kavennetuille kaistoille joiden nopeusrajoitus on 30 km/h. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toukokuuhun 2019. Käytännössä ajokaistat siirretään tien reunoille ja kavennetaan.

Raskaan liikenteen on syytä huomioida, että rakennustöiden aikana Kaakkurin sillan alikulkukorkeus on 4,5 metriä.

Siltätöiden takia Vasaraperäntien kevyen liikenteen alikulku on suljettu. Vaihtoehtoinen reitti kulkee Keräsentien alikulun kautta.

Kilpailut

Uusimmat