Kuva: Elina Raumanni

Vesistöihin päätyvän rautakuormituksen ehkäisy tärkeää -myöhemmin rautasakkaa vaikea poistaa

20.11.2023 09:02 - Jussi Häkkilä

Ylisyviä ojituksia välttämällä voidaan vähentää ruosteista rautasakkaa vesistöistä, varsinkin jos niillä ei voida lisätä metsätaloudellista kannattavuutta.

Ylisyviä ojituksia välttämällä voidaan vähentää ruosteista rautasakkaa vesistöistä, varsinkin jos niillä ei voida lisätä metsätaloudellista kannattavuutta. Oulun yliopiston ja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ovat tutkineet raudan kulkeutumista valuma-alueella ja raudan poiston mahdollisuuksia erilaisilla vesienkäsittelyrakenteilla juuri päättyneessä RautaVirta -hankkeessa. Oulun Jäälinjärvi on keskellä asuinaluetta, ja sillä on paljon virkistyskäyttöä. Siihen valuvaa ruskeaa ja sakeaa rautasakkaa on yritetty poistaa monin tavoin.
Jäälinjärven yläpuolisten vesien valuma-alueella on toteutettu Suosimulaattori-mallinnus, jolla voidaan tutkia kunnostusojitusten vaikutusta metsänkasvuun, taloudellista kannattavuutta ja välttää tarpeettomia ojituksia. Vesienhoitoyhdistys on rakentanut useita vesienkäsittelyrakenteita, kuten kosteikkoja ja laskeutusaltaita, ja Jäälinjärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta on saatu pienenettyä. Raudan poiston kannalta parhaisiin, jopa yli kymmenen prosentin poistumiin päästiin Jäälinjärvestä erotetulla 3,5:n hehtaarin laskeutusaltaalla. Hankkeessa tutkittiin myös muita luontopohjaisia vedenpuhdistuskeinoja, kuten ojaan asetettujen puunippujen ja pyörrealtaan puhdistustehokkuutta.

Lue myös: Duodecimin Nuoren tutkijan palkinto syöpäbiologian dosentti Juha Väyryselle Oulusta

Kilpailut

Uusimmat