Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki esittää yliopiston hallitukselle kiinteistöstrategian selvitystyön aloittamista.
Festival of Cultures järjestetään tänään jälleen klo 10-16 Oulun yliopistolla.
Oulun yliopiston Mikroelektroniikan tutkimusyksikön tutkijat ovat yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa osoittaneet, että hiilinanoputkien avulla voi ohjata ihmisen hermosolujen kasvusuuntaa.
Ylioppilastodistukseen nojaava valinta nousee päärooliin ensi vuonna kaikissa Suomen yliopistoissa.
Professori Rauno Heikkilää Oulun yliopiston Rakenteet ja rakentamisteknologia -tutkimusyksiköstä haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Rukakeskus Oy kehittävät yhdessä ilmastopalvelua, joka tarjoaa hiihtokauden mittaisen ennusteen lumiolosuhteista ja siitä, milloin tykkilunta kannattaa tehdä. Ilmastopalvelun prototyyppiä testataan Rukalla jo alkaneen hiihtokauden aikana. Hankkeen tulokset valmistuvat ensi syksyksi. Jatkossa ilmastopalvelu voi olla hyödyksi talvimatkailualalle laajemminkin.
Oulun yliopistossa perjantaina tohtoriksi väittelevän diplomi-insinööri Jenni Kiventerän väitöstutkimuksessa kaivosjätteiden varastointiin on kehitetty ympäristöystävällisempi menetelmä.
Tieteentekijöiden liitto on valinnut vuoden tieteentekijäksi yhteiskuntatieteiden tohtori Nafisa Yeasminin Lapin yliopistosta.
LähiTapiola Pohjoinen lahjoittaa 100 000 euroa 60-vuotiaan Oulun yliopiston juhlakeräykseen.
Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitus valitaan liiton liittokokouksessa 15.–16. marraskuuta Lahdessa. SYL on opiskelijoiden etu-, palvelu- ja kansalaisjärjestö, jonka jäsenyhteisöihin kuuluu yhteensä noin 132 000 yliopistojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa.
Minervasäätiön Medix-palkinto biolääketieteen perustutkimuksessa on tänä vuonna myönnetty Oulun yliopiston tutkimusryhmälle, jota johtaa syöpämolekyylilääketieteen professori Gong-Hong Wei.
Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 17:lle ICT 2023 -ohjelman hankkeelle.
Innovaatioasiamies Pekka Räsästä Oulun yliopiston Innovaatiokeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat aloittamassa yt-neuvottelut. Asia on esillä ensi viikolla, kun osapuolten hallitukset käsittelevät palvelutoimintojen organisointia.
Kaivauksen johtaja, arkeologi Ville Hakamäkeä Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä pitkäaikaisesta ja laadukkaasta työstä liikkumisen olosuhteiden esille nostamisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa.