Tekonivelkirurgian vastuulääkäri Ari-Pekka Puhtoa Oulun yliopistollisesta sairaalasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Reipas liikkuminen ja paikallaanolon vähentäminen parantavat Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimuksen mukaan ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaa ja vähentävät riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen.
Tutkimuksessa saatiin mm. viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen voi olla kohonnut. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen väestöpohjainen tutkimus, jossa on selvitetty yksilöllisen kronotyypin yhteyttä työkykyyn ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.
Oulun yliopistossa on alkamassa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanke. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä professori Helka-Liisa Hentilä oli Marjan juttusilla Pookin iltapäivässä.
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023:lle hakijalle yhteensä 25 miljoonaa euroa.
Suomen johtavat metallinjalostusteollisuuden toimijat ovat yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa käynnistäneet mittavan, Oulun yliopiston koordinoiman kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teknologioita metallien tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
Valtio ja yliopistokaupungit vahvistavat yhteistyötään innovaatiotoiminnassa.
Kainuussa käynnissä olevaan koronan vasta-aineiden yleisyyttä ja pysyvyyttä eri potilasryhmissä koskevaan tutkimukseen kutsutaan lisää osallistujia
Oulun yliopiston tutkijat ovat alkaneet selvittää koronaepidemian vaikutuksia vuonna 1966 syntyneisiin Pohjois-Suomen syntymäkohortin jäseniin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa 27:lle kehittämishankkeelle.
Oulun yliopisto avaa kevääksi pop-up-tilan Oulun keskustaan Kauppurienkadulle.
DIH-koordinaattori Mikko Himankaa Centria-ammattikorkeakoulusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Tutkija Ritva Nilivaaraa Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026.
Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä kahteen kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen yhteensä noin 650 000 euroa.
Vuonna 1878 perustettu Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille Vega-mitalin hänen tieteellisten ansioidensa perusteella.