Lounais-Suomen pelloilta tuttu Kipsi-hanke laajenee Itä-Uudellemaalle, Satakuntaan, Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen, Pirkanmaalle sekä Pohjanmaan maakuntiin.
ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan alueelle avustuksia vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville sekä maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville hankkeille ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yhteensä 427 000 euroa.
Tilaisuuden järjestävät Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset.
Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat neuvotelleet edellytyksistä perustaa vesienhoidosta ja -kunnostuksesta vastaava yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Pyhäjoen alueen vesistöjen tilaa.
Oulujoen vesistötilanne on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan ajankohtaan nähden tyypillinen.
Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella.
Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia mm. kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia.
Peruskorjaus tehdään kesän ja syksyn aikana. Peruskorjauksen rahoittaa Maa- ja Metsätalousministeriö valtion omistamien vesirakenteiden kunnossapidon määrärahoista.
Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin.
Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat tällä hetkellä laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten.
Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on Fortumin mukaan rauhoittunut koko alkuvuoden jatkuneiden pakkasten myötä.
Hyyde on aiheuttanut ongelma jo ainakin Pyhä-, Siika- ja Oulujoella.
Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat syksyllä olleet tavanomaista suuremmat.
Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila säilyy viileänä ja lumen sulaminen ja jokien virtaamien kasvu käynnistyy hitaasti.
Pohjalaisvesistöissä on varauduttu hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä.
Oulujoen vesistön alueen koko vesistöä koskeva vesivisiohankkeen esiselvitys on valmistunut.