Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026.
Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä kahteen kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen yhteensä noin 650 000 euroa.
Tutkija Helmi Ikosta Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pääpalkinnot menivät Kannukseen ja Toholammille.
Projektipäällikkö Kimmo Paajasta Oulun ammattikorkeakoulusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta tutkija Wei Caolle Oulun yliopistosta.
Lääketieteen lisensiaatti Timo Tuovista Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuushankkeisiin.
Oulun yliopisto osallistuu laajaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään mm. tekoälyn ja tietokonemallinnuksen avulla välilevyrappeuman merkitystä alaselkäkivussa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle sekä Oulun ammattikorkeakoululle yhteensä 240 000 euroa Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisön verkostoimiseksi eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta dosentti Tiina Ikäheimoa haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen puukauppa on syksyn edetessä virinnyt ja takamatka viime vuoteen verrattuna pienentynyt viidennekseen.
Tutkijatohtori Elina Hasasta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston GEOBOT-hankkeessa on kehitetty uusia geopolymeeri- ja keraamimateriaaleja metalliteollisuuden kuonista, mineraalivillajätteistä sekä rikastushiekasta.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä.