Neurologian erikoislääkäri Mervi Ryyttyä Oulun yliopistollisesta sairaalasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopisto laajentaa tutkimustaan kolmella alueella, jotka ovat vetytalous ilmastonmuutoksen ratkaisuna, ihmisen vahvuudet digitalisoituvassa maailmassa, sekä globaali muutos ja arktisen ympäristön ja ihmisen kestävät suhteet.
Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja ODL Liikuntaklinikan tuore tutkimus tuo uutta tietoa liikkumattomuuden kustannuksista.
Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan Suomessa on lisätty tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä panostuksia yli 20:lla prosentilla vuosien 2017-2021 välillä.
Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri Outi Uimaria Oulun yliopistollisesta sairaalasta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kevan teettämä kuntapäättäjäbarometri kertoo kuntien työvoimasaatavuuden heikentyneen entisestään
Oulun yliopiston johtama kuvantamisen konsortio on saanut rahoituksen uuden reunalaskentaa hyödyntävän, röntgensäteilyä käyttävän tomografisen kuvantamismenetelmän kehittämiseen.
Oulun Veden asiakkaat ovat asiakaskyselyn mukaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä vesilaitoksen palveluihin.
Oulun yliopistosta apulaisprofessori Juho Yliniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston tutkimus haastaa vallalla olevan käsityksen sepelvaltimotautiin liittyvien äkkikuolemien syistä.
Oulun yliopistolle on myönnetty yli 30 miljoonaa euroa rahoitusta EU:n merkittävimmästä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Horizon Europesta.
Uusien tutkimustulosten mukaan Oulun seudulla autojen jakohihnojen rikkoutumisen taustalla on tiestössä asfaltin runkoaineena käytettävän ferrokromikuonan eli OKTO-murskeen aiheuttama kuluminen.
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö tukee huippututkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kahdeksassa hankkeessa noin 1,7:llä miljoonalla eurolla.
Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan naisten polvinivelten koolla sekä raskauksien ja synnytysten lukumäärällä on selkeä yhteys.
Lapin ELY-keskus on myöntänyt tukea porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat sijoittuvat selvästi keskimääräistä useammin työttömyyttä ja osa-aikatöitä sisältäville urapoluille.