Tutkija Laura Nauhaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana pohjavesialueiden maastotutkimuksia Enontekiön, Sallan ja Savukosken pohjavesialueilla.
Oulun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan tupakoinnin määrä ja kesto vaikuttavat hampaiden menetykseen.
Taloustutkimuksen Pohjois-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta tekemän selvityksen mukaan yhdistettyjen kuljetusten palvelutason parantamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi olisi käynnistettävä investoinnit Oulun ja Ylivieskan väliseen kaksoisraiteeseen.
Tutkimusjohtaja Reijo Laaksosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston kiertotalouden tutkimuskeskittymä InStreams Hub on saanut mittavan rahoituksen hiilidioksidin talteenoton ja sen hyödyntämisen tutkimukseen.
Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan ikääntyneiden kaatumisriskiä voidaan arvioida automaattisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen.
Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan tiedekuntaan ja osaksi 6G Flagship -tutkimuskokonaisuutta on hankittu itseohjautuva auto Toyotalta.
Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan heikosta yrittäjyysilmapiiristä kärsivien alueiden tulisi panostaa myös mikro- ja pk-yritysten palvelujen nopeaan saavutettavuuteen sekä luoda mahdollisuudet yrittäjien keskinäiseen vertaistoimintaan.
Luonnonvarakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käsitelleet keskuksen vuosille 2020-2025 laaditun strategian toimeenpanoon liittyvää toimipaikkasuunnitelmaa, ja sitä on joiltain osin tarkennettu.
Geologian tutkimuskeskuksesta geologi Jari Nenosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Syöpäsäätiö myönsi tänä vuonna apurahoja kaikkiaan 162 tutkijalle tai tutkimusryhmälle, yhteensä n. 7 291 000 euroa. Suurapurahat myönnettiin neljälle tutkimushankkeelle. Oulusta Professori Gonghong Wei ja tutkimusryhmä saivat 300 000 euroa. Oulun yliopiston professori Gonghong Wein työryhmä on jo pitkään työskennellyt eturauhassyöpäalttiuden ymmärtämisen ja kohonneen syöpäriskin taustalla olevien geenien tunnistaminen parissa.
Oulun yliopiston Mikroelektroniikan tutkimusyksikön tutkijat ovat yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa osoittaneet, että hiilinanoputkien avulla voi ohjata ihmisen hermosolujen kasvusuuntaa.
Oulun yliopiston tutkijat ovat olleet mukana löytämässä verestä aineenvaihdunnan merkkiaineita, jotka liittyvät riskiin menehtyä seuraavien 5-10:n vuoden aikana.
Lapin yliopiston palvelumuotoilun tutkimusryhmä on saanut kolme miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta hankkeelle, joka tuottaa palvelumuotoilun, kuvataidekasvatuksen ja kuvataiteen kokeiluja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi Euroopan reuna-alueilla.
Ojista otettavista vesinäytteistä pyritään selvittämään vesistöön kohdistuvan kuormituksen suuruus eri vuodenaikoina ja säätilanteissa. Selvityksen avulla pyritään tunnistamaan merkittävimmät kuormituslähteet sekä vesistöjen ongelmakohdat, joissa vedenlaatuun voidaan parhaiten vaikuttaa. Oulun kaupunki laatii yhtä aikaa myös Kaupunginojan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa.