Leikkauspotilaiden rokottamisella voitaisiin kansainvälisen tutkimuksen mukaan ehkäistä enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia verrattuna muuhun väestöön, erityisesti yli 70-vuotiailla leikkauspotilailla sekä potilailla, joille tehdään syöpäleikkaus.
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksiköstä tutkija LL Tapio Räihä kertoi miten unirytmi tutkimuksen mukaan vaikuttaa työkykyyn.
Reipas liikkuminen ja paikallaanolon vähentäminen parantavat Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimuksen mukaan ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaa ja vähentävät riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen.
Tutkimuksessa saatiin mm. viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen voi olla kohonnut. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen väestöpohjainen tutkimus, jossa on selvitetty yksilöllisen kronotyypin yhteyttä työkykyyn ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.
Kainuussa käynnissä olevaan koronan vasta-aineiden yleisyyttä ja pysyvyyttä eri potilasryhmissä koskevaan tutkimukseen kutsutaan lisää osallistujia
Oulun yliopiston tutkijat ovat alkaneet selvittää koronaepidemian vaikutuksia vuonna 1966 syntyneisiin Pohjois-Suomen syntymäkohortin jäseniin.
Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026.
Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä kahteen kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen yhteensä noin 650 000 euroa.
Tutkija Helmi Ikosta Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pääpalkinnot menivät Kannukseen ja Toholammille.
Projektipäällikkö Kimmo Paajasta Oulun ammattikorkeakoulusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta tutkija Wei Caolle Oulun yliopistosta.
Lääketieteen lisensiaatti Timo Tuovista Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuushankkeisiin.
Oulun yliopisto osallistuu laajaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään mm. tekoälyn ja tietokonemallinnuksen avulla välilevyrappeuman merkitystä alaselkäkivussa.