Rekat ja linja-autot keräävät keliolosuhdetietoja nelostiellä Helsingistä Ouluun

15.02.2019 09:06 - Jussi Häkkilä

Kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partasta Keski-Suomen ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat käynnistäneet hankkeen keliolosuhdetietojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen nelostiellä. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu Helsingin ja Oulun väliä liikennöiviin rekka- ja linja-autoihin. Tavoitteena on saada tietoa vallitsevasta ajokelistä reaaliaikaisesti sekä luoda läpinäkyvyyttä talvihoidon onnistumisesta. Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuudet kerätyn tiedon hyödyntämisestä tienhoidossa ja sen ajoituksessa, toteutuneen laadun arvioinnissa sekä tienkäyttäjien informoinnissa.
Tietojen keräämistä varten on asennettu yhteensä kahdeksaan kyseisellä reitillä säännöllisesti liikennöivään rekka- ja linja-autoon tienpinnan kitkaa, lämpötilaa sekä veden määrää ja olomuotoa mittaavat mittarit. Lisäksi kyseisiin autoihin on asennettu kamerat tallentamaan kuljettajien näkymää tielle. Hanke kestää kaksi talvikautta. Kerättävän tiedon avulla pyritään selvittämään, milloin, missä ja minkälaisissa tilanteissa huonoja ja liukkaita ajo-olosuhteita tyypillisimmin esiintyy. Tavoitteena on myös saada selville nykyisten kiinteiden tiesääasemien alueittainen kattavuus ja mahdollisuudet niiden korvaamiseen ajoneuvoihin asennetuilla mittalaitteilla. 

Lue myös: Kansa luisteli, lukuisia tieltäsuistumisia ja pikkukolareita, henkilövahingoilta vältyttiin

Kilpailut

Uusimmat