Rautatiealan Unionin lakko on pysäyttänyt junaliikenteen tästä päivästä alkaen toistaiseksi.
Poliisi kirjoitti 902 liikennevirhemaksua turvavyön käytön laiminlyönnistä. Lisäksi 74 tapauksessa kirjoitettiin turvavyön tai -laitteen käytön laiminlyönnistä sakko, kun teon katsottiin olleen omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen, esimerkiksi lapsen tai edessä matkustavan turvallisuudelle.
Poliisi kehottaa aina tarkistamaan kiireellistenkin rahapyyntöjen oikeellisuuden ja suhtautumaan varovaisuudella tuntemattomista numeroista tuleviin yhteydenottoihin.
Töihin paluu tapahtuu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maanantaina alkavaan ensimmäiseen työvuoroon. Lakot ehtivät kestää kolme päivää.
Ari Kettukankaan jututettavana liikenteen­ohjaus­suunnitel­mien kehitys ja toteutus, sekä liikenne­järjestelyiden vastaava Petri Tikkala.
Poliisi tulee jatkamaan valvontaa alueella.
Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan Väyläviraston investointiohjelma ei toteuta Liikenne12 -suunnitelman mukaisia tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden ja ilmastonmuutoksen osalta pohjoisessa Suomessa.
Poliisitarkastaja Heikki Kalliota Poliisihallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Albertinkatu suljetaan läpiajoliikenteeltä välillä Isokatu–Uusikatu yöajaksi maanantaista keskiviikkoon 16.–18.1. saakka. Liikenne on suljettu klo 22–6 välillä, mutta kulku kiinteistöille säilyy avoimena Isokadun suunnasta. Liikennejärjestelyt johtuvat torninosturin purkamisesta.
Uusien vuorojen tavoitteena on parantaa mm. Oulun ja Pudasjärven välistä työmatkaliikennettä molempiin suuntiin sekä asiointiliikennettä Kuusamon suunnasta Ouluun.
Torstaina ja perjantaina Rovaniemellä toteutetuissa valvontaiskuissa tarkastettiin yhteensä 99 taksia, joista yhteensä 23:ssa oli huomautettavaa. Eniten puutteita havaittiin takseissa, joissa luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Suunnittelutyö on käynnistetty kesällä 2022 ja tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2023.
Kaikki tehtävät olivat pieniä ja eikä henkilövahinkoja syntynyt.
Onnettomuudessa menehtyi kaksi 60-luvulla syntynyttä miestä, jotka molemmat toimivat ajoneuvoissa kuljettajina. Toisessa ajoneuvoista oli kuljettajan lisäksi matkustaja, joka toimitettiin ensihoidon toimesta sairaalaan.
Poliisin viikonloppuna Kittilässä suorittamassa tehostetussa liikenteenvalvonnassa kirjoitettiin noin 35 sakkoa