Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maanomistajien hakemuksesta perustanut noin 356:n hehtaarin suuruisen Ranta-Perttulan luonnonsuojelualueen Oulun Hannunsuolle.
Lapin ELY-keskus jatkaa tänä kesänä lettosoiden inventointeja.
Pohjois-Pohjanmaan tulvat siirtyvät pohjoista kohti.
Lapin ELY-keskus ja Väylävirasto suunnittelevat nelostien parantamista Rovaniemellä Napapiirin ja Apukan välillä.
Tulvahuippujen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi viikonlopun ja alkuviikon sää. Viime päivien sää ja veden virtaus ovat heikentäneet joissa vielä olevia jäitä, mutta tästä huolimatta jääpatoriski on edelleen olemassa Pyhäjoesta pohjoiseen.
Terrafame Oy suunnittelee käynnistävänsä uraanin talteenoton. Yhtiö on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.6.2022 antaman lupapäätöksen mukaisesti uraanin talteenottolaitoksen tarkkailuohjelmaesityksen Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
Suunnitelman tavoitteena on parantaa liittymäalueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.
Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 22 välille Laitasaari-Kärnä.
Pyhäjoen tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi. Siikajoen tulvahuipun ennustetaan olevan jonkin verran keskimääräistä suurempi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti Oulun edustan merialueelta Kuivasmereltä Taskisenrannasta tehtyä vesistöhaittailmoitusta. Ilmoituksen mukainen ruskea vesi, haju ja verkkojen limoittuminen johtui todennäköisesti kasviplanktonin kevätkukinnasta.
Jääpatoja on purettu lauantaina myös Lestijoen alaosalla Himangan Hillilässä ja Vääräjoella Kamusenperällä. Lestijoen ja Kalajoen virtaamat ovat edelleen nousussa. Huippu saavutetaan alkuviikosta. Sunnuntain vastaisen yön sade on nostanut tulvakorkeuksia. Pyhäjoen tulvahuippua odotetaan ensi viikon puoliväliin. Sään viilenemisen odotetaan hidastavan tulvan nousua alkuviikosta.
Juuri julkaistussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen katsauksessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen keskeiset tienpitotoimet tälle vuodelle.
Jokien virtaamat kasvavat tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaan eteläosilla sään voimakkaasta lauhtumisesta johtuvan lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Virtaamien kasvaessa voi muodostua jääpatoja, jos vahvat jäät lähtevät liikkeelle laajemmin.
Alueella on tehty havaintoja ruskeasta vedestä sekä kalaverkkojen mukana tulevasta ruskeasta ja pahanhajuisesta aineksesta. Ilmoituksen jälkeen ELY-keskukselle on myös tullut muita yhteydenottoja vesistöhaitasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valtatie 20:n parantamisesta Korvenkylän ja Kiimingin välillä.