ELY-keskuksen päätöksissä alueille on asetettu rauhoitusmääräykset, joiden mukaan metsänhakkuu on kielletty, mutta mm. marjojen ja sienten poiminta ovat edelleen sallittuja. Maanomistajat päättävät edelleen alueen metsästyskäytännöistä. Alueille ei ole muita liikkumisrajoituksia kuin moottoriajoneuvojen käyttökielto maastossa sulan maan aikana.
Tavoitteena on suojateiden, liittymien ja pysäkkien liikenneturvallisuuden parantaminen, sekä tien kunnon kohottaminen ja taajamaympäristön parantaminen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 20 Kiimingin kohdalla.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta meriasiantuntija Eveliina Lampista haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin ELY-keskus jatkaa perinnebiotooppien ja lintuvesien inventointeja, hoidon ja kunnostuksen suunnittelua sekä hoidon järjestämistä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun Limingantielle välille Rantavainio-Äimärautio.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ostanut Rokuanvaaran länsiosista noin 47:n hehtaarin suuruisen alueen, joka liitetään Rokuan kansallispuistoon.
Hallitus myönsi eilen 4,2 miljoonaa euroa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle käytettäväksi Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Oulujärven saarten hakkuiden Natura-arvioinnista.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää peltotukien valvonnan tällä viikolla.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomeen, mm. Keski-Pohjanmaalle, yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen.
Peruskorjaus tehdään kesän ja syksyn aikana. Peruskorjauksen rahoittaa Maa- ja Metsätalousministeriö valtion omistamien vesirakenteiden kunnossapidon määrärahoista.
Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lintuvesiseurannoissa on löytynyt pesivä avosettipari Hailuodosta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jorma Pessa oli Jussi Häkkilän haastateltavana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tämän vuoden tammi-huhtikuussa maakunnan yrityksille yhteensä 8 297 087 euroa.