Suunnitelmassa esitetään Oulunlahdentielle rakennettavaksi maantien suunnassa kanavoitu ja liikennevalo-ohjattu liittymä Haarasuontien liittymään. Samassa yhteydessä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä rakentamalla uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Oulunlahdentien varrelle Kaakkurin suuntaan. Haarasuontien liittymän kohdalle rakennetaan myös uusi katuliittymä, jonka varrelle rakennetaan Iinatin kuntopolun uusi pysäköintialue ja yhteys kuntopolulle. Nykyinen pysäköintialue Oulunlahdentien varrella poistetaan käytöstä.
Työt alkavat viikolla 14 ja niiden on määrä valmistua kokonaisuudessaan lokakuun 2021 loppuun mennessä. Rakennustyöt sisältävät nykyisen sillan kunnostuksen. Sillan kohdalla liikenne kavennetaan yhdelle ajokaistalle, jonka leveys on 4 metriä.
Tulvavesi on uhkannut talousrakennuksia eilisen päivän aikana Kariniementiellä Pudasjärvellä. Tapauksessa ei ole ollut rakennusten välitöntä kastumisvaaraa.
Virran mukana kulkeutuva hyyde on tukkinut jokiosuuksia jääkannen alla kymmenien kilometrien pituudelta. Vedenkorkeus on hyyteiden vuoksi paikoin yhtä korkealla kuin kevättulvan aikana. Joessa ei ole varsinaisia hyyteiden muodostamia patoja, vaan koko joki on hyyteen tukkima, minkä takia varsinaisiin tulvan torjuntatöihin ei voida ryhtyä esim. räjäyttämällä tai kaivinkoneella jäämassoja siirtäen.
Eero Melantietä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Vuoden aikana rahoitettujen hankkeiden koulutuksiin ja muihin kehittämistoimiin Pohjois-Suomessa tavoitellaan noin 27 000 osallistujaa. Osallistujista noin 6700 on työtöntä ja noin 2100 työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä. Rahoitettujen hankkeiden osallistujiksi tavoitellaan merkittävää määrää yrityksiä, Pohjois-Pohjanmaalle 2236, Lappiin 1520, Kainuuseen 103 ja ylimaakunnallisiin hankkeisiin 382 yritystä. Pohjois-Suomeen on myös rahoitettu yhteensä 22 EAKR -ympäristöpainotteista kehittämishanketta vuoden aikana.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kulunut vuosi on ollut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kiireistä aikaa tienpidon rahoituksen kasvun sekä lukuisten lisäbudjettien ansiosta.
Lapin poliisilaitos, Lapin ELY-keskus ja Liikenneturva julistavat 13. kerran liikenteen joulurauhan ensi maanantaina Rovaniemellä.
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset tiedottavat Oulujoen vesitilanteesta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehotetaan varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin vedenpintoihin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Alavieskan Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta muutosta Haapaveden Haapajärven nykyiseen säännöstelylupaan.
Valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 50 jätekuljetusta, joista kolmannekselle annettiin huomautus ja ELY-keskuksen kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi puuttui lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleisiin rikkeisiin, kuten puutteellisesti sidottuihin kuormiin ja ajopiirturirikkomuksiin. Yleisimmät puutteet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.