Kuva: Fotolia

Metsähallitus kartoittaa ja kunnostaa virtavesiä Lapissa

17.06.2021 08:40 - Jussi Häkkilä

Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia mm. kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia.

Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia mm. kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia. Kalojen liikkumista helpotetaan poistamalla pienvesistöistä tänä vuonna 30-40 erilaista kalojen vaellusestettä Inarista ja muutamia Rovaniemeltä. Suurin osa niistä on metsäautoteiden siltarumpuja, mutta myös vanhoja romahtaneita puusiltoja poistetaan. Etelä- ja Keski-Lapissa monikäyttömetsien kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristöjä parannetaan mm. kiveämällä, lisäämällä kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita kalojen poikasalueille sekä vähentämällä purojen pohjaan kertynyttä kiintoainesta. Uomien luonnontilaisuutta parannetaan myös lisäämällä niihin puuainesta, jolloin uoman virtausolosuhteet monipuolistuvat ja eri eliölajeille syntyy kiinnittymis- ja suojapaikkoja. Rovaniemellä Järvisen Aihkikon lähellä imuruopataan Peuraojan hiekoittunutta osaa parempaan kuntoon ja samalla estetään lisähiekan kulkeutuminen puroon kunnostamalla lähiojat ja tierummut. Luonnonsuojelualueilla aloitetaan virtavesien kunnon kartoitus tulevien kunnostustöiden perustaksi.

Lue myös: Metsähallitus tekee arkeologisia kartoituksia Lapissa - tiedossa olevista kulttuuriperintökohteista voi tehdä ilmoituksen

Kilpailut

Uusimmat