Metsähallitus tekee arkeologisia kartoituksia Lapissa - tiedossa olevista kulttuuriperintökohteista voi tehdä ilmoituksen

09.06.2021 14:43 - Ari Kettukangas

Erikoissuunnittelija Siiri Tolosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsähallitus kartoittaa tänä kesänä Lapissa muinaisjäännöksiä ja muita kulttuuriperintökohteita. Laajimpia kartoituksia tehdään Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, Sallaan kaavaillun uuden kansallispuiston alueella sekä Ivalojoen kulta-alueella Hammastunturin erämaassa. Lisäksi tarkastetaan mm. Napapiirin retkeilyalueen kohteita Rovaniemellä sekä pienempiä alueita Lapin eteläreunalta pohjoisimpiin kolkkiin. Laajempien inventointialueiden lisäksi arkeologit tarkastavat tänä kesänä useita soiden ennallistamisalueita ennen ennallistamistyöhön ryhtymistä. Maastotarkastuksia tehdään myös esimerkiksi uusien retkeilyrakenteiden suunnittelua varten. Lisäksi tarkastetaan tiedossa olevien arkeologisten kohteiden kuntoa. Maastosta etsitään erilaisia vanhoja ihmistoiminnan jälkiä, kuten esihistoriallisia ja historiallisia asuinpaikkoja, peuranpyyntikuoppia, sodanaikaisia puolustusvarustuksia tai soiden ennallistamiskohteilta esimerkiksi suoniittykulttuurin jälkiä. Mahdolliset löydöt huomioidaan alueiden jatkokäytössä. Lähimpään luontokeskukseen voi ilmoittaa, mikäli tiedossa on kulttuuriperintökohteita.

Lue myös: Ahvenanmaan itsehallinto täyttää tänä vuonna sata vuotta - juhlan kunniaksi lahjoituksena Oulun kaupungille omenapuu

Kilpailut

Uusimmat