Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Poliisi otti kiinni tänä aamuna Kalajoella kaksi omakotitaloon murtautunutta paikkakuntalaista nuorta.
Katkoksia on aiheuttanut tietoliikennejärjestelmän häiriö. Vikaa on korjattu sunnuntai-päivän aikana.
Hämeen ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän Winda Energy Oy:n Tuohirämeen ja Linnanharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Poliisi otti kiinni eilen Oulussa keskustan alueella henkilöauton kuljettajan, jolle tehty huumepikatesti antoi positiivisen tuloksen.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan kuituyhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen on ollut kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta järkevä ratkaisu ja konsernin panostuksen myötä palveluvarustus on kehittynyt.
Juuri päättyneessä hankkeessa elvytettiin vaelluskalojen luonnollista elinkiertoa rakentamalla padottuihin jokiin ylä- ja alavirtaan toimivia vaellusväyliä sekä kehittämällä istutuksien tuloksellisuutta.
Seuran puheenjohtaja Jaakko Keihäskoskea haastattelee Jussi Häkkilä.
Noin 6,5-metrinen vene joutui eilen iltapäivällä pulaan merellä Kalajoella Rahjan väylän lähettyvillä Maakallan eteläpuolella.
Suomen metsäkeskus aloittaa uuden metsien inventointihankkeen Pyhäjoen, Raahen ja Kalajoen alueella.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella oli eilisen aikana kuusi maastopaloa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan pitkä jäätalvi on näkynyt erityisesti matalien ja rehevien järvien happitilanteen heikentymisenä ja lievästi myös syvempien järvien happipitoisuuksissa.
Vastaava tulvatilanne voi vielä yllättää pienillä jokialueilla paksusta jääpeitteestä ja nopeasti etenevästä keväästä johtuen.
Esiselvitys kalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun rakentamiseksi Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen on valmistunut.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta päivystävä palomestari Markus Vehkojaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Poliisi pysäytti eilen alkuillasta Kalajoen taajamassa henkilöauton, jonka kuljettaja puhalsi alkometriin 4,06 promillea.