Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Jääliin johtavalla kuntoradalla alkavien siltapenkereen parannustöiden tarkoituksena on loiventaa Kievarinrietin ylikulkusillan jälkeistä mutkaa Polvikankaalla.
Kunnostustyöt käynnistyvät lokakuussa. Lintulammentien ja Sorsatien välisellä maa-alueella poistetaan vanhaa kaatopaikkajätettä ja pintakerros korvataan puhtaalla maa-aineksella.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.
Metsähallitus kunnostaa Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Sompion luonnonpuistossa sijaitsevaa Ruijanpolkua.
Kunnostusaktiivi Birger Ylisaukko-ojaa Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.
Metsähallitus on aloittanut umpeen kasvaneen lehtometsän kunnostustyöt Pyhäjärven Pitäjänmäellä.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallituksesta kenttäpäällikkö Hannele Kytöä haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus aloittaa kunnostustyöt Raja-Joosepin kentällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ensi kuun alussa.
Suojelubiologi Päivi Virnestä Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Haukiputaan Martinniemessä sijaitsevan Kurtinhaudan sataman peruskorjaus aloitetaan syksyllä.
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut aloittaa ensi viikolla kunnostustyöt Sallivaaran vanhalla poroerotuspaikalla Lemmenjoen kansallispuistossa.
Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhtaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan vähäliikenteisiä, ohuesti pinnoitettuja maanteitä sorateiksi kuluvan kesän aikana vain noin 17 kilometriä.