Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää yli 19 miljoonaa euroa tieverkon kunnostukseen.
Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat neuvotelleet edellytyksistä perustaa vesienhoidosta ja -kunnostuksesta vastaava yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Pyhäjoen alueen vesistöjen tilaa.
Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän aikana kunnostettu retkeilyrakenteita.
Pienet virtavedet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa.
Eräsuunnittelija Eero Hartikaista Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus kunnostaa tänä kesänä noin 15 kilometriä puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla.
Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia mm. kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan vähäliikenteisiä, ohuesti pinnoitettuja maanteitä sorateiksi kuluvan kesän aikana Utajärvellä, Siikalatvalla, Haapajärvellä ja Hyrynsalmella.
Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin.
Metsähallitus uusii suositun Isokurun reitin Pyhä-Luoston kansallispuistossa
Rokuan kansallispuistossa ja sen lähiseudulla parannetaan tänä kesänä retkeilyreittejä ja taukopaikkoja.
Museovirasto on jakanut 337 600 euroa 33:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaan liikennevälineen restaurointiin.
Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa 18 Lapin päivä-, autio-, varaustupaa sekä historiallista tupaa.
Museovirasto on jakanut avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 166:lle kohteelle yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa.
Metsähallitus on aloittanut hoitamiensa moottorikelkkailu-urien kunnostuksen Itä- ja Pohjois-Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa Pyhä-Luoston kansallispuiston palvelujen parantamista.