Metsähallituksen Lapin luontopalvelut aloittaa ensi viikolla kunnostustyöt Sallivaaran vanhalla poroerotuspaikalla Lemmenjoen kansallispuistossa.
Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhtaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan vähäliikenteisiä, ohuesti pinnoitettuja maanteitä sorateiksi kuluvan kesän aikana vain noin 17 kilometriä.
ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan alueelle avustuksia vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville sekä maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville hankkeille ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yhteensä 427 000 euroa.
Tilaisuuden järjestävät Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset.
Ylitarkastaja Kimmo Aronsuuta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää yli 19 miljoonaa euroa tieverkon kunnostukseen.
Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat neuvotelleet edellytyksistä perustaa vesienhoidosta ja -kunnostuksesta vastaava yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Pyhäjoen alueen vesistöjen tilaa.
Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän aikana kunnostettu retkeilyrakenteita.
Pienet virtavedet ovat Suomen ympäristökeskuksen mukaan laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa.
Eräsuunnittelija Eero Hartikaista Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus kunnostaa tänä kesänä noin 15 kilometriä puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla.
Metsähallitus parantaa virtavesien tilaa eri puolilla Lappia mm. kunnostamalla perattuja ja muun maankäytön muokkaamia puroja ja jokia.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kunnostetaan vähäliikenteisiä, ohuesti pinnoitettuja maanteitä sorateiksi kuluvan kesän aikana Utajärvellä, Siikalatvalla, Haapajärvellä ja Hyrynsalmella.
Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin.
Metsähallitus uusii suositun Isokurun reitin Pyhä-Luoston kansallispuistossa