Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan rajalla Vaalassa sijaitsevan Aittojoen tilaa ryhdytään parantamaan.
Oulun uimarannoilta on otettu kesän ensimmäiset uimavesinäytteet.
Virpiniemen alueen hiihtolatujen linjausta ja kiertosuuntaa muutetaan talveksi 2024–2025.
Kuluvan kesän aikana järven etelärantaan rakennetaan tasauskaivo, joka tulee pitämään järven vedenpinnan halutussa tasossa.
Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Jääliin johtavalla kuntoradalla alkavien siltapenkereen parannustöiden tarkoituksena on loiventaa Kievarinrietin ylikulkusillan jälkeistä mutkaa Polvikankaalla.
Kunnostustyöt käynnistyvät lokakuussa. Lintulammentien ja Sorsatien välisellä maa-alueella poistetaan vanhaa kaatopaikkajätettä ja pintakerros korvataan puhtaalla maa-aineksella.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.
Metsähallitus kunnostaa Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Sompion luonnonpuistossa sijaitsevaa Ruijanpolkua.
Kunnostusaktiivi Birger Ylisaukko-ojaa Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.
Metsähallitus on aloittanut umpeen kasvaneen lehtometsän kunnostustyöt Pyhäjärven Pitäjänmäellä.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallituksesta kenttäpäällikkö Hannele Kytöä haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus aloittaa kunnostustyöt Raja-Joosepin kentällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ensi kuun alussa.
Suojelubiologi Päivi Virnestä Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.