Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 1,8 miljoonaa euroa valtionavustusta liikkuva opiskelu -toimintaan. Avustusta myönnettiin 147 hankkeelle ympäri Suomen. Hankkeissa edistetään fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa monipuolisesti kunkin oppilaitoksen omista tarpeista lähtien mm. vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta ja osaamista ja kehittämällä liikkumis- ja oppimisympäristöjä. Yhtenä tavoitteena on saada jokainen toisen asteen opiskelija liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Lapin aluehallintovirasto myönsi avustusta kahdeksalle hankkeelle 86 600 euroa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 11 hankkeelle 200 000 euroa.
Vesijettipartio teki yhteensä 87 tarkastusta ja osallistui yhdessä merivartioston kanssa useaan meripelastustehtävään. Vesillä liikkumisen suosion kasvu on huomattu poliisissa. Monet eivät tunne sääntöjä sekä lähtevät vesille myös alkoholin vaikutuksen alaisena.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 7209 koronavirustartuntatapausta, kuolleita on 328.
Yli-intendentti Sirkka-Liisa Seppälää Museovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Päällystystyöt ovat käynnistyneet Lapissa ja ne valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.
Lapissa oli toukokuun lopussa lähes 15 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 400 vähemmän kuin huhtikuussa, mutta yli 6 300 enemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Lomautettujen määrä ja osuus työttömistä on edelleen poikkeuksellisen korkea. Työttömistä vajaa 4 900 eli 32 % oli lomautettuja. Lomautettujen määrä laski 420:llä huhtikuusta, mutta oli yli kymmenkertainen viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Työttömien osuus työvoimasta on noussut Lapissa 18,9 prosenttiin.
Projektipäällikkö Heikki Erkinaroa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tähän mennessä todettu yhteensä 7143 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Tulvien myötä metsäautoteitä on mennyt poikki, sillä rumpujen vetokyky ei ole riittänyt ennätyksellisiin vesimääriin. Kohteita on korjattu aliurakoitsijoiden toimesta sitä mukaa, kun niitä on tullut tietoon. Kaikkiaan tällä hetkellä tiedossa on noin 60 tien poikkimenoa ja kohteita tulee tietoon jatkuvasti lisää. Kaikkia kohteita ei voida korjata heti, sillä tiestön kantavuus ei kelirikon aikana kestä kaivinkoneiden, rumpujen ja maa-ainesten siirtoja. Näillä paikoilla työt tehdään heti, kun myös tulva on laskenut.
Lapin ELY-keskuksen, Tulvakeskuksen ja Lapin pelastuslaitoksen mukaan Tornionjoella tulvahuippu on ensi viikolla. Vielä on suuria vedenkorkeuksia muillakin vesistöillä, mutta pääosin vedenpinnat ovat laskemassa kohti kesävedenkorkeuksia. Lähipäivien sateet voivat hidastaa vedenkorkeuksien alenemista tai voivat jopa pysäyttää sen. Tornionjoen tulvasta on tulossa tavanomaista kevättulvaa hieman suurempi ja sateet voivat nostaa virtaamia ennustettua suuremmaksi.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 3 020 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 633:lle toimijalle.
Merialueilla sinilevää on havaittu paikoin vähän eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Suomenlahdella ja järvillä hieman kahdella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjokea Lapin ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu tähän mennessä 6859 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntatapausta.
Häiriötehtäviä Oulun poliisilaitoksen alueella lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana oli yhteensä 73 kappaletta. Suurimmillaan noin 100 hengen joukoissa liikkuneet nuoret muistivat edelleen myös etäisyyksien pitämisen. Tunturi-Lapin ja Koillis-Lapin alueilla koulujen päättymisviikonloppu sujui edellisiä vuosia rauhallisemmin.
Jokien virtaamat ovat eri puolilla Lappia poikkeuksellisen korkealla, ja ennustetut suurtulvat näyttävät toteutuvan ensi viikon aikana. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä ja Kittilässä.