Lapissa hakemuksia jätettiin yhteensä 1457 kappaletta maaliskuun lopun ja kesäkuun ensimmäisen viikon välillä. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan koronatuki oli tarkoitettu koronatilanteesta selviytymiseen pienille, 1-5 henkilöä työllistäville, yrityksille. Rahoitusta voitiin myöntää tilanneanalyysin tekemiseen tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla voitiin tukea yrityksiä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Lapissa pienyritysten koronatukea sai 971 yritystä, yhteensä 1095 hankkeelle. Hakemuksista myönteisten päätösten osuus oli 75 % ja kielteisten 19 %. Eniten avustusta myönnettiin palvelualojen- ja kaupan yrityksille.
Loppuvuodesta tehtaalla tarvitaan puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin aiemmin, mikä kasvattaa alueen talouteen virtaavaa rahamäärää yli sataan miljoonaan euroon vuodessa. Lisäystä on noin 20 miljoonaa euroa. Puun määrä nousee yhteensä 2,4 miljoonaan kuutioon. Karkeasti laskettuna tehtaan puunhankinta-alueelle syntyy tuotantolinjan muutoksen ansiosta sata uutta työpaikkaa puunostoon, korjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöihin. Oulun tehtaan puuraaka-aineen hankkiminen työllistää jatkossa useita satoja henkilöitä Pohjois-Suomessa.
Poliisi on huolissaan rattijuopumusten kasvusta Lapissa.
Suomessa on tähän mennessä todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 8469 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Lappia-Koulutus Oy ja Outokumpu Tornion tehtaat ja Kemin kaivos ovat uudistaneet kumppanuussopimustaan.
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Lappia-Koulutus Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy ovat allekirjoittaneet uuden kolmivuotisen kumppanuussopimuksen.
Kotimaan matkailun lisääntyminen kesällä näkyi Metsähallituksen mukaan myös Lapin kansallispuistoissa.
Suomessa on tähän mennessä todettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 8291 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.
​Ammattiopisto Lappia on Suomen ehdokas Euroopan komission #BeActive-kilpailussa koulutuksen sarjassa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 8077 koronavirustartuntatapausta, kuolleita on 335.
Henkilöauto oli väriltään ruskea ja punavalkoisella pyörällä oli liikkeellä nuori. Meri-Lapin poliisi pyytää mahdollisia silminnäköijöitä ilmoittamaan havainnoista.
Työttömiä oli viime kuun lopussa 387 465, 118 539 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Kaksi henkilöä altistui savulle ja he olivat ensihoidon tarkastettavana. Pelastuslaitoksen yksiköt suojasivat läheisiä rakennuksia, eikä tuli levinnyt muihin rakennuksiin.
Lapin poliisilaitos kirjoitti viikonloppuna Ylä-Lapin alueella yhteensä 112 sakkoa ja liikennevirhemaksua.
Pohjois-Suomen puukauppa jatkui kesällä alkuvuoden tahtiin, kolmanneksen edellisvuotta perässä.
Miehen kuolema tutkitaan normaalina kuolemansyyntutkintana.