Länsi-Suomen merivartiostoon kuuluu Turussa sijaitsevan esikunnan ja sen yhteydessä toimivan johto- ja meripelastuskeskuksen lisäksi 10 merivartioasemaa ja kaksi vartiolaivaa. Merivartioston toiminta-alue ulottuu Hangosta Kemin seudulle asti.
Poliisin esitutkinnassa selvitetään, onko moottorikelkkasafarilla toimittu kuluttajaturvallisuuslain vastaisesti viemällä moottorikelkkailusta kokemattomat kuljettajat matkustajineen sellaiseen paikkaan, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta selviytyä siellä ilman vahinkoa ja vahingon vaaraa. Esitutkinnassa selvitetään myös, onko safariyritys tehnyt kaiken voitavansa onnettomuuden estämiseksi ja välttämiseksi esimerkiksi valitsemalla käytetyt reitit mahdollisimman riskittömiksi.
Alueella asuvia ja liikkuvia pyydetään huomioimaan harjoitukseen siirtyvät joukot ja välttämään mahdollisuuksien mukaan liikkumista Tornion rajanylityspaikalla joukkojen siirtymisaikoina.
Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitukset, valtuustojen puheenjohtajisto ja viranhaltijajohto kokoustivat eilen ja tänään Oulussa.
Tämän vuoden puukauppa alkoi Pohjois-Suomessa hieman edellisvuotta vilkkaammin, tammi-helmikuun ostomäärä oli 1 484 000 kuutiometriä.
Kuntalaiset voivat jatkossa ostaa omakustanteisen kausiluvan jokikohteille Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
Ari Kettukankaan jututettavana kelkkapoliisi Eero Heikkilä Lapin Liikenneonnettomuus tutkintalautakunnasta.
Poliisi otti asunnosta kiinni epäillyn tekijän. Epäilty mies on poliisin hallussa eikä poliisi epäile tekoon liittyvän muita ulkopuolisia henkilöitä. Poliisi tutkii tapausta tappona.
Kuljettaja on 24 vuotias Kemiläismies, joka puhalsi alcometriin nollat, mutta huumausainepikatesti osoitti amfetamiinin käyttöä. Miehellä ei ollut voimassaolevaa ajokorttia. Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksena.
Lupamääräyksien noudattamatta jättämisellä toiminnanharjoittajan epäillään saavuttaneen taloudellista hyötyä noin neljän vuoden ajanjaksolla arviolta 150 000 - 200 000 euroa. Mahdollisesta maaperän pilaantumisesta aiheutunutta vahinkoa on tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida, mutta ELY-keskuksen arvion mukaan kunnostuksen kustannukset ovat ainakin 100 000 euron luokkaa.
Vanhempaa konstaapeli Arto Vähänikkilää Lapin poliisilaitokselta haastattelee Marja Ollakka.
Työ-­ ja elinkeinotoimistoissa oli viime kuun lopussa yhteensä 251 446 työtöntä työnhakijaa, 34 391 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Maakunnista Lapissa kului Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2017 eniten rahaa sote-palveluiden järjestämiseen, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle musiikkituotannon ammattitutkinnon ja vankilakoulutuksen järjestämisluvan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut kuluvan vuoden valtionavustukset liikuntajärjestöille
Stora Enso vahvistaa puunhankintaorganisaatiotaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ari Kettukankaan jututettavana Stora Enso Metsän aluejohtaja Esa Ojala.