Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.
Metsähallituksen Luontopalvelut on yhdessä saamelaiskäräjien kanssa muodostanut työryhmän, joka tarkastelee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston tulevien vuosien suunnitelmia saamelaisten näkökulmasta.
Metsähallitus tarkastaa jälleen metsojen soitimia valtion talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä Lapissa, Kainuussa sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.
Teppo Kakkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Hailuodon kunta on hyväksynyt Metsähallituksen merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen, joka koskee Seljänsuunmatalan Itäistä aluetta.
Metsähallitus on jättänyt eri kunnille yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet ja päättää hankkeiden kehitys- ja myyntijärjestyksen myöhemmin tänä vuonna.
Metsähallituksen Sievin Vääräjoen tuulivoimahankkeen kaava- ja ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt.
Myös Pyhäjoen kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen, joka koskee Pyhäjoki-Raahen merituulivoimahanketta.
Metsähallituksen kalastuslupien myynti kolmen pohjoisimman kunnan alueella sijaitseville jokikohteille alkaa huomenna.
Siikajoen kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämät merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet, jotka koskevat Seljänsuunmatalan läntistä ja itäistä aluetta.
Metsähallitus on aloittanut umpeen kasvaneen lehtometsän kunnostustyöt Pyhäjärven Pitäjänmäellä.
Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion maakotkan tai poronhoitoalueelta ilmoitetusta merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään tiedossa.
Metsähallituksen Luontopalvelut ottaa kesällä käyttöön uudenlaisen tavan ohjeistaa retkeilijöitä taukopaikoilla Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja muualla Tunturi-Lapissa.
Metsähallitus joutuu supistamaan tänä vuonna sesonkiajan metsästyksen ja kalastuksen valvontaa kohonneiden kustannusten takia.
Ympäristöasiantuntija Marjaana Ahokumpua Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kaadetuista puista on tehty katto Isokankaan pysäköintialueen viereen rakennettuun lumimajaan. Asiaa käsitellään luonnonsuojelurikkomuksena ja lievänä vahingontekona.