Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa 18 Lapin päivä-, autio-, varaustupaa sekä historiallista tupaa.
Metsähallitus on tehnyt kevään aikana poliisille useita tutkintapyyntöjä luvattomasta maastoliikenteestä.
Perämeren kansallispuisto täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Metsähallitus ehdottaa, että ampuma-aseilla harjoitettavaa metsästystä rajoitettaisiin yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista suositun retkeilykohteen vilkkaimmilla osilla.
Metsähallitus on aloittanut hoitamiensa moottorikelkkailu-urien kunnostuksen Itä- ja Pohjois-Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Metsähallituksesta ylitarkastaja Tuomo Ollilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Poliisi toivoo yhdessä järjestäjän kanssa, että rallit saataisiin vietyä loppuun asti turvallisesti ilman yleisöä myös lauantaina ja sunnuntaina. Lisäksi tien päällä liikkuessa korostetaan huomioimaan ralliliikenteen tuoma lisäys normaaliin liikenteeseen.
Metsähallituksen erävalvonta ja poliisi valvovat ympäröivää maastoa, jotta ralli ei aiheuttaisi luvatonta maastoliikennettä. Rallien aikana erikoiskokeiden varsilla liikkuu runsaasti valvontapartioita. VIikonlopun aikana muu maastoliikenne kannattaakin suunnata niille luvallisille reiteille ja urille, jotka ovat etäällä erikoiskokeista.
Käpykeräyksestä saatavia siemeniä käytetään pääasiassa kylväen tehtävässä metsien uudistamisessa. Puhdistetut siemenet viedään jatkossakin Metsähallituksen Imarin siemenkeskukseen Rovaniemellä ja siemeniä myydään Pohjois-Suomen metsänomistajille.
Metsähallituksen hoitamien kaikkien valtion suojelualueiden ja asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä oli viime vuonna 9,2 miljoonaa.
Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa Pyhä-Luoston kansallispuiston palvelujen parantamista.
Metsähallitus lisää virtavesien kunnostusta ensi vuonna.
Metsähallituksen Luontopalvelut on ostanut kerääjiltä noin 500 000 litraa männyn käpyjä Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvarastoa täydentämään.
Metsähallituksen Syötteen, Liminganlahden ja Oulangan luontokeskusten asiakaspalvelupisteet suljetaan tuleviksi viikoiksi maakunnan koronatilanteen vuoksi.
Tiedottaja Aino Ilkkaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta löytyi viime kesänä 23 aiemmin tuntematonta erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun esiintymää. Uusista raakkulöydöistä huolimatta laji on yhä erittäin uhanalainen.