Matorovassa Pallasjärven eteläpuolella lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa on käynnissä ennallistamistyömaa.
Laaja-alaisista luontotyypeistä erityisesti tunturikankaiden ja tunturikoivikkojen sekä palsasoiden tila on heikentynyt. Keskeisimmät syyt tilanteelle ovat ilmastonmuutos ja porolaidunnus sekä niiden yhteisvaikutukset.
Metsähallitus poistaa Oulangan kansallispuistosta Pyöreälammen taukopaikan käytöstä tämän vuoden aikana. Kuvassa Myllykoski.
Metsähallitus ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30:n hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen.
Metsähallitus myy kahdeksan huonokuntoista tupaa Lapissa.
Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna hyvä toista vuotta peräkkäin.
Luonnonsuojelun asiantuntija Eerikki Rundgrenia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen Luontopalvelut myy kaksi saarissa sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta.
Viestinnän asiantuntija Karoliina Rantalaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Metsähallitus aloittaa ensi keskiviikkona muutosneuvottelut, joiden piirissä on 460 henkilöä.
Metsähallitus peruskorjaa tai kunnostaa tänä vuonna yhteensä noin 630 kilometriä metsäteitä.
Metsähallitus kunnostaa ensi kuussa Posion Sirniön kylässä sijaitsevan Sirniönjoen sillan
Valtaosa taimista istutetaan keväällä, mutta koko istutusurakkaan ei silloin riitä työvoimaa. Kesätyöntekijöiksi palkatut kesäistuttajat hoitavat suuren osan kevätistutuksista, kun taas syysistutukset hoitavat Metsähallituksen urakoitsijat.
Ari Kettukankaan jututettavana Metsähallituksen ylitarkastaja Tuomo Ollila.
Metsähallitus tekee parhaillaan puuntaimien syysistutuksia Kainuussa sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.