Nuorttijoen ylittävä Kolsankosken riippusilta Urho Kekkosen kansallispuiston itäosassa Savukoskella on romahtanut kertyneen lumen painosta.
Metsähallitus aloittaa Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen näiden alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta. Hankinta-ilmoitus on luettavissa Hilmassa ja Metsähallituksen tarjouspalvelussa. Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä. Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmia tullaan hyödyntämään myöhemmin alueiden yleis- ja asemakaavahankkeissa. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa.
Rovaniemelle on valmistunut eduskunnan myöntämän erillismäärärahan turvin uusi silta Könkäänsaaren ja Kielosaaren väliin.
Metsähallituksen mukaan Pohjois-Suomen maakotkilla ja tunturihaukoilla oli hyvä, muuttohaukoilla huono, ja merikotkilla keskinkertainen pesintävuosi.
Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä.
Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Biologi Hannu Tikkasta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus rakentaa uudet portaat Ukko-Luoston huipulle.
Metsähallitus maksaa aiemmin rekisteröimättömän maakotkan tai pohjoissuomalaisen merikotkan pesän löytäjälle 99:n euron palkkion.
Kalastuslupien myynti Utsjoelle, Inariin ja Enontekiölle alkaa ensi viikolla.
Metsähallituksen erävalvonta ja poliisi ottivat kuun vaihteessa kelkkailu-urien ulkopuoliset alueet tehovalvontaan Lapissa.
Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa ja retkeilijöiden käytössä Lapissa sijaitsevista autio-, päivä- ja varaustuvista 12 kunnostetaan tänä vuonna.
Metsähallitus on aloittanut alue-ekologisen verkoston ajantasaistamisen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella.
Kalajoen Meriluontokeskus siirtyi yrittäjävetoiseksi tämän kuun alusta.
Metsähallituksen mukaan kaikkiin Suomen 40:ään kansallispuistoon tehtiin viime vuonna noin 3,2 miljoonaa käyntiä.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, palvelupäällikkö Joel Heinoa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.