Hyrynsalmella on käynnistynyt Metsähallituksen Luontopalvelujen uusi yritysyhteistyö luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi valtion suojelualueilla.
Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteet Pudasjärven kaupungille Pukasuon ja Tolpanvaaran tuulivoimahankkeista.
Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistamispolttaa tänä vuonna metsää noin sadan hehtaarin verran 12:lla kohteella eri puolilla Suomea.
Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Mätäsojan ympäristössä Taivalkoskella. Alueella on jo ennallistettu kymmeniä hetteitä eli lähteensilmäkkeitä ja 131 hehtaaria riekkosuota ja puronvarsikorpia.
Keskusrikospoliisi toivoo asiasta tietäviä henkilöitä ottamaan yhteyttä ja kertomaan tietonsa poliisille.
Metsähallitus palauttaa tänä vuonna soita luonnontilaan yhteensä tuhat hehtaaria, kun viime vuonna soita ennallistettiin lähes 4 000 hehtaaria.
Metsähallitus maksaa jälleen sadan euron löytöpalkkion Pohjois-Suomessa ilmoitetusta maakotkan pesästä, joka ei ole sillä ennestään tiedossa.
Metsähallitus ennallistaa Etelä-Lapissa ja Koillismaalla tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä 400 hehtaaria soita osana LIFE Revives -hanketta.
Metsähallituksen tietoon on tullut luvatonta moottorikelkkailua Pallas-Yllästunturin eteläosassa.
Enontekiön Kilpisjärvelle kaavoitetaan tontteja matkailuliiketoimintaan Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan yhteisessä kaavoitushankkeessa.
Matorovassa Pallasjärven eteläpuolella lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa on käynnissä ennallistamistyömaa.
Laaja-alaisista luontotyypeistä erityisesti tunturikankaiden ja tunturikoivikkojen sekä palsasoiden tila on heikentynyt. Keskeisimmät syyt tilanteelle ovat ilmastonmuutos ja porolaidunnus sekä niiden yhteisvaikutukset.
Metsähallitus poistaa Oulangan kansallispuistosta Pyöreälammen taukopaikan käytöstä tämän vuoden aikana. Kuvassa Myllykoski.
Metsähallitus ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30:n hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen.
Metsähallitus myy kahdeksan huonokuntoista tupaa Lapissa.
Maakotkan pesintätulos oli tänä vuonna hyvä toista vuotta peräkkäin.