Metsäliikkeen aktivistit ovat palanneet yhdessä Ruotsin metsäkapinan Skogsupproretin kanssa Kolarin Aalistunturin hakkuutyömaalle ja pysäyttäneet hakkuut jo kolmantena maanantaina peräkkäin.
Poliisi otti eilen kaksi mielenosoittajaa kiinni Kolarin Aalistunturilla näiden estettyä hakkuutyömaalle menevää liikennettä.
Metsäliikkeen mielenosoittajat ovat viime yönä palanneet keskeyttämään Metsähallituksen hakkuut Aalistunturin eteläpuolella Kolarissa.
Poliisin Kolarissa kiinniottamat kahdeksan mielenosoittajaa on kuulusteltu ja vapautettu.
Mielenosoittajat estivät Metsähallituksen hakkuut Aalistunturilla Kolarissa. Mielenosoittajat estivät liikenteen hakkuualueelle häiriten Metsähallituksen toimintaa tarkoituksellisesti. Poliisi otti mielenosoittajat kiinni illalla ja purki heidän leirinsä.
Munahieta ovat osa valtakunnallisesti arvokasta tuuli- ja rantakerrostumien aluetta. Ne kuuluvat Siikajoen lintuvedet ja suot -Natura-alueeseen.
Metsähallituksen kartoituksissa Lapista on löytynyt kahdeksan täysin uutta hyönteislajia, joista seitsemän on kärpäsiä ja yksi pistiäinen.
Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen kahdessa kohteessa luonnonsuojelualueella.
Tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2026–2027 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallituksen tiedottaja Aino Ilkkaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Suojelubiologi Outi Isokääntää Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Erikoissuunnittelija Ulla Matturia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus ennallistaa tänä syksynä suota Reisjärven Ukonmurronnevalla.
Metsähallitus jatkaa Oulujärvellä linnustolle tärkeiden saarten raivauksia.
Metsähallitus remontoi tänä syksynä Syötteen luontokeskusta ja sen ympäristöä.