Lapin ELY-keskus kartoittaa Vanttausjoen ja Kaihuanjoen vesistöjen käyttäjien mielipiteitä säännöstelystä, vesien käytöstä ja vesien tilasta.
Luonnonsuojelun asiantuntija Eerikki Rundgrenia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun Pateniemessä olevan yhteisötalo Honkapirtin kuntotutkimuksessa ja olosuhdekartoituksessa on löytynyt mikrobivaurioituneita puurakenteita rakennuksen kellarikerroksesta.
Erikoissuunnittelija Pirita Oksasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Väylävirasto toteuttaa ensi kuussa joukkoistetun pyöräteiden kuntokartoituksen Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Geologian tutkimuskeskus täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperä- ja vesinäytteitä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tämän kesän aikana.
Metsähallituksen kartoituksissa Lapista on löytynyt kahdeksan täysin uutta hyönteislajia, joista seitsemän on kärpäsiä ja yksi pistiäinen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta suunnittelija Eveliina Lampista haastattelee Jussi Häkkilä.
Jokilaaksojen kuvat -esiselvityshankkeen hanketyöntekijä Hanna Järviluomaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen suunnittelija Eerikki Rundgrenia haastattelee Jussi Häkkilä.
Posion Riisitunturin elokuisessa Bioblitz-tapahtumassa löydettiin yhteensä 759 lajia, joista noin 50 oli alueella ennestään tuntemattomia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta meriasiantuntija Eveliina Lampista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.
Metsähallituksen Luontopalvelut tekee tänä kesänä Urho Kekkosen kansallispuistossa hyönteisselvityksiä mm. ennallistamispolttokohteella sekä perinnebiotoopilla.
Erikoissuunnittelija Siiri Tolosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.