Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta meriasiantuntija Eveliina Lampista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.
Metsähallituksen Luontopalvelut tekee tänä kesänä Urho Kekkosen kansallispuistossa hyönteisselvityksiä mm. ennallistamispolttokohteella sekä perinnebiotoopilla.
Erikoissuunnittelija Siiri Tolosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen Luontopalvelujen meribiologit jatkavat tänä kesänä vedenalaisen meriluonnon kartoitusta Tornion ja Virolahden välisellä alueella.