Erikoissuunnittelija Pirita Oksasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen luontokartoittajat liikkuvat tänä kesänä Hammastunturin erämaassa kartoittaen luontotyyppejä ja kasvilajeja virtavesien varsilla, soilla ja metsissä.
Kesän ja syksyn aikana on inventoitu 101 kulttuuriperintökohdetta tai muinaisjäännöstä eri puolilla Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa.
Metsähallitus kunnostaa tänä kesänä noin 15 kilometriä puroja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun luonnonsuojelualueilla.
Lapin ELY-keskus jatkaa perinnebiotooppien ja lintuvesien inventointeja, hoidon ja kunnostuksen suunnittelua sekä hoidon järjestämistä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa tänä kesänä perinnebiotooppien maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia.
Erikoissuunnittelija Siiri Tolosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus kartoittaa seuraavien kahden kesän aikana Lapissa valtion maiden luonnontilaisia kohteita.
Tutkimusprofessori Raisa Mäkipäätä Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi.
Lettosoita inventoidaan tänä kesänä Lapin alueella.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ylitarkastaja Maarit Vainiota haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana maastotutkimuksia Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Utsjoen pohjavesialueilla.