Oulangan kansallispuistossa sijaitsevassa Taivalkönkään autiotuvassa syttyi eilen tulipalo.
Kenttäpäällikkö Inari Ylläsjärveä Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut aloittaa ensi viikolla kunnostustyöt Sallivaaran vanhalla poroerotuspaikalla Lemmenjoen kansallispuistossa.
Puistonjohtaja Hely Juntusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston viime vuonna toteutetusta kävijätutkimuksesta ilmeni vastaajien toive, että roskattoman retkeilyn periaatteita tulisi korostaa entisestään.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on maanomistaja Timo Kujalan hakemuksesta perustanut Syötteen kansallispuiston viereen noin 212:n hehtaarin suuruisen Säkkilän yksityisen luonnonsuojelualueen.
Metsähallitus on selvittänyt kävijätutkimuksia vertailemalla, miten Kainuun ja Koillismaan kansallispuistojen kävijät ja paikallistaloudelliset vaikutukset eroavat toisistaan.
Luontopalvelujohtaja Henrik Janssonia Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus alkaa valmistella yhdessä sidosryhmien kanssa puistoon hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita.
Kesän ja syksyn aikana on inventoitu 101 kulttuuriperintökohdetta tai muinaisjäännöstä eri puolilla Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa.
Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän aikana kunnostettu retkeilyrakenteita.
Kansallispuistojen käyntimäärät tammikuusta heinäkuun loppuun sijoittuvalla ajanjaksolla olivat Metsähallituksen mukaan hiukan korkeammat kuin viime vuonna.
Puistonjohtaja Saara Airaksista Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella.
Kenttäpäällikkö Leena Jarttia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Uopajanniemessä Oulangan kansallispuistoa ennallistetaan tänään polttamalla noin 16:n hehtaarin metsäala.