Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän aikana kunnostettu retkeilyrakenteita.
Kansallispuistojen käyntimäärät tammikuusta heinäkuun loppuun sijoittuvalla ajanjaksolla olivat Metsähallituksen mukaan hiukan korkeammat kuin viime vuonna.
Puistonjohtaja Saara Airaksista Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella.
Kenttäpäällikkö Leena Jarttia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Uopajanniemessä Oulangan kansallispuistoa ennallistetaan tänään polttamalla noin 16:n hehtaarin metsäala.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ostanut Rokuanvaaran länsiosista noin 47:n hehtaarin suuruisen alueen, joka liitetään Rokuan kansallispuistoon.
Metsähallituksen Luontopalvelut tekee tänä kesänä Urho Kekkosen kansallispuistossa hyönteisselvityksiä mm. ennallistamispolttokohteella sekä perinnebiotoopilla.
Metsähallitus korjaa Pudasjärven Syötteellä tänä kesänä vanhoja retkeilyrakenteita.
Erikoissuunnittelija Siiri Tolosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulangan kansallispuistossa Pähkänänkallion alueella sekä Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Juhannuskallion alueella (Rukalla) rajoitetaan ihmisten liikkumista uhanalaisen muuttohaukan pesimärauhan turvaamiseksi.
Metsähallitus uusii suositun Isokurun reitin Pyhä-Luoston kansallispuistossa
Rokuan kansallispuistossa ja sen lähiseudulla parannetaan tänä kesänä retkeilyreittejä ja taukopaikkoja.
Perämeren kansallispuisto täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Hiihtovaelluksella ollut retkeilijä eksyi eilen Urho Kekkosen kansallispuistossa.
Sanginjoen monikäyttömetsän myyntipäätös on saanut lainvoiman.