Pyhäjoella on valmistunut esiselvitys Hanhikiven alueen valmiuksista energiantuotannon suurhankkeelle.
Metsähallituksen uusien merituulivoimapuistohankkeiden esiselvitykset etenevät suunnitellusti.
Terveimmät suomalaiset asuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän selvityksen mukaan Pohjanmaalla, Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä.
Lapin aluehallintovirasto pyytää Lapin hyvinvointialueelta selvityksiä Rovaniemen perusterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta.
Oulun seudun kunnat toteavat yhteisessä kannanotossaan, että lähijunaliikenteen toimivuutta kokeiltaisiin alueella riittävän pitkällä pilotilla, jossa junan käyttö, sen vaikutukset maankäyttöön, liikkuvuuteen ja koko seudulliseen syöttöliikenteeseen todennettaisiin.
Oulun kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan jatkaa selvitystä Oulun tapahtuma- ja elämysareenan toteuttamisesta oikeus- ja poliisitalon tontille.
Selvitys sijoittaa Oulun tapahtuma- ja elämysareena oikeus- ja poliisitalon tontille on valmistunut.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä, mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta.
Tuoreen selvityksen mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina.
Suunnittelija Laura Puikkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun eteläisellä alueella on käynnissä ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja organisointivaihtoehtoja koskeva selvitys.
Terveydenhuollon alueellisessa tiedonvaihdossa ja potilaalta kerättävän tiedon hyödyntämisessä on vielä kehittämistä, vaikka paikalliset organisaatiot ovat käyttäneet käytännössä pelkästään sähköisiä potilastietojärjestelmiä jo yli 15 vuotta.
Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut.
Kunnallisvero nousee Suomen Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan ensi vuonna 16:ssa kunnassa ja laskee 12:ssa.
Pohjois-Pohjanmaalla joka kuudes eläkeläinen kertoi tekevänsä säännöllisesti tai epäsäännöllisesti palkkatyötä eläkkeellä.
Liikennejärjestelmävastaava Päivi Hautaniemeä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.