Kuva: Mari Korpua

Poliisi: Alaikäisten väkivaltarikosepäilyjen määrä kasvanut merkittävästi viime vuosina -kasvua mm. Oulun poliisilaitoksen alueen maaseutumaisissa kunnissa

08.03.2022 08:28 - Jussi Häkkilä

Tuoreen selvityksen mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Tuoreen selvityksen mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Poliisin tekemän selvityksen mukaan nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut niin kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa kuin maaseutumaisissa kunnissa. Pääkaupunkiseudulla kasvu on ollut vähäisempää. Oulun poliisilaitoksen alue on yksi niistä, joiden maaseutumaisissa kunnissa alle 18-vuotiaitten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet vuodesta 2017.
Rikollisuuden taso on kasvanut sekä ulkomaalais- että suomalaistaustaisilla nuorilla. Kasvu on ollut merkittävintä perusmuotoisia pahoinpitelyitä koskevissa epäilyissä. Prosentuaalisesti eniten ovat lisääntyneet törkeät ryöstöt sekä henkirikokset ja henkirikoksen yritykset. Viime vuosina rikoksiin on liittynyt yleisemmin teräaseita, ja tekoja myös kuvataan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa yhä enemmän. Alaikäisten tekemät rikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin alaikäisiin ja tapahtuvat usein kouluympäristössä. Viime vuosina yli 20-vuotiaiden uhrien osuus on kuitenkin lisääntynyt. 
Poliisin mukaan kasvuun voivat vaikuttaa viranomaisten kontrollissa, kirjauskäytännöissä ja ilmoitusalttiudessa tapahtuneet muutokset. Osa kasvusta voi selittyä myös sillä, että tapauksista ilmoitetaan aiempaa herkemmin.
Oulun poliisilaitoksella arvellaan, että korona ja sen aiheuttama sosiaalisten kontaktien vähentyminen on lisännyt nuorison pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Lisäksi nostetaan esiin myös Oulun seudun heikentyneet mielenterveyspalvelut: sekä lasten että vanhempien on hankala saada hoitoa mielenterveysongelmiinsa, koska jonot hoitoon pääsemiseksi ovat niin pitkät.

Lue myös: Rovaniemellä poliisilla tavanomaista vilkkaampi viikonloppu -rattijuoppoja kiinni Inarissa ja Kittilässä

Kilpailut

Uusimmat