Kuva: Fortum

Vaelluskalojen lisääntymisalueet selvitetty Oulujoella

25.11.2021 10:15 - Jussi Häkkilä

Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut.

Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut. Siinä tarkasteltiin Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitettiin kalataloudellisten kunnostusesitysten toteutettavuutta. Tarkasteltuja kohteita olivat Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat, Utasen voimalaitoksen ympäristö, Jylhämän vanhat uomat, Poikajoki sekä Oulun keskustan läheisyydessä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma.
Selvityksessä kiinnitettiin huomiota mm. vaelluskalojen lisääntymisen kannalta otollisiin virtausolosuhteisiin sekä voimalaitoksien toimintaan liittyviin tekijöihin, joilla on vaikutuksia lisääntymisalueiden muodostumiseen.
Selvitys liittyy laajempaan työhön, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä.

Lue myös: Iijoen Haapakosken smolttien alasvaellusväylä valmis -käyttö aloitetaan ensi kesänä

Kilpailut

Uusimmat