Metsähallitus selvitti metsäpeura-aidan rakentamisen edellytyksiä Pohjois-Pohjanmaalla

22.02.2022 08:33 - Jussi Häkkilä

Suunnittelija Laura Puikkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Metsäpeuran ja sen lähisukulaisen poron risteytymistä voitaisiin Metsähallituksen tekemän selvityksen mukaan ehkäistä Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavalla peura-aidalla.
Metsäpeuroja vaeltaa vuosittain Oulujoen yli poronhoitoalueen eteläpuolisille alueille vasomaan ja laiduntamaan kesän ajaksi.
Kainuussa apuna risteymien ehkäisyssä on 1990-luvulla rakennettu peura-aita. Metsäpeuran parissa työskentelevien asiantuntijoiden mukaan aita on keskeinen tekijä metsäpeurojen ja porojen erillään pitämisessä, eikä aidasta ole paikallisten sidosryhmien mukaan koettu merkittävää haittaa.
Kainuusta saatujen kokemusten perusteella peura-aita voisi toimia metsäpeuran perimän turvaamisen työkaluna myös Pohjois-Pohjanmaalla.
Selvityksen perusteella suurimpana hyötynä paikalliset näkivät porojen pysymisen poronhoitoalueen puolella. Haittoja mahdollisesta aidasta koettiin aiheutuvan erityisesti yksityisille maanomistajille sekä metsätalouden toimijoille.
Sopivan linjauksen löytäminen mahdolliselle metsäpeura-aidalle on haastavaa. Esiselvitysalueella on runsaasti yksityismaata, jolle aita voitaisiin rakentaa vain sopimuksilla maanomistajien kanssa. Maanteiden ja rautateiden varrella aidan pitävyyttä puolestaan vähentäisivät ja haittoja lisäisivät risteyksien ja asutuskeskittymien aiheuttamat aukot. Mikäli peura-aitaa ei rakenneta, Pohjois-Pohjanmaalla on käytettävä muita keinoja metsäpeuran perimän turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen aidan rakentamisesta Metsähallituksen tekemän esiselvityksen pohjalta tämän vuoden aikana.

Lue myös: Metsähallitus palkitsi yrittäjiä työn laadusta yli puolella miljoonalla eurolla

Kilpailut

Uusimmat