Kuva: Jussi Häkkilä

Valvira pyytää mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä

28.04.2022 11:21 - Jussi Häkkilä

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä, mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä, mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä uusia selvityksiä kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta. Valvira otti näiden seitsemän sairaanhoitopiirin tilanteen selvitettäväkseen viime vuoden keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatietojen perusteella. Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne on huolestuttava.
Jokaisessa seitsemässä sairaanhoitopiirissä on ollut potilaita, jotka ovat odottaneet kiireetöntä erikoissairaanhoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Tilanne ei ole korjaantunut lain edellyttämälle tasolle, vaikka sairaanhoitopiirit ovat monin eri keinoin sitä yrittäneet. Syynä tähän on ollut koronapandemia, minkä vuoksi erikoissairaanhoidossa on jouduttu ensisijaisesti turvaamaan kiireellinen hoito. Siksi Valvira ei määrää sairaanhoitopiireille seuraamuksia. Sen sijaan niiltä pyydetään uudet kattavat selvitykset seurantatietoineen kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä.

Lue myös: PSAVI: Oulun saatettava lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut lainmukaisiksi

Kilpailut

Uusimmat