Kuva: Jussi Häkkilä

Selvitys: Terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä tulisi yhtenäistää

14.12.2021 08:47 - Jussi Häkkilä

Terveydenhuollon alueellisessa tiedonvaihdossa ja potilaalta kerättävän tiedon hyödyntämisessä on vielä kehittämistä, vaikka paikalliset organisaatiot ovat käyttäneet käytännössä pelkästään sähköisiä potilastietojärjestelmiä jo yli 15 vuotta.

Terveydenhuollon alueellisessa tiedonvaihdossa ja potilaalta kerättävän tiedon hyödyntämisessä on vielä kehittämistä, vaikka paikalliset organisaatiot ovat käyttäneet käytännössä pelkästään sähköisiä potilastietojärjestelmiä jo yli 15 vuotta. Tämä käy ilmi Oulun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.
Ongelmana on mm. se, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat toimineet erillään, mikä on johtanut erillisten järjestelmien hankintaan. Yksityinen terveydenhuolto ei myöskään ole päässyt mukaan julkisen puolen alueellisiin rekistereihin. Yksi etu tulevasta hyvinvointialueuudistuksesta on yhteisten tietojärjestelmien hankinta.
Sairaanhoitopiireillä on käytössä laajoja aluetietojärjestelmiä tai muita alueellisia tietovarantoja. Niissä on esimerkiksi potilaskertomustietoa, lääketieteellisen kuvantamisen tai laboratoriotutkimusten tuloksia. Yksi organisaatio saattaa olla osallisena useassa aluetietojärjestelmässä, ja joidenkin sairaanhoitopiirien alueella toimii useita aluetietojärjestelmiä.
Eri sairaanhoitopiirien kesken on vielä merkittävää vaihtelua sähköisten palvelujen tarjonnassa ja käytön laajuudessa sekä tarpeellisen potilastiedon näkymisessä erityisesti perusterveydenhuollon toimijoille.

Lue myös: Soiten potilastietojärjestelmäkehitys etenee

Kilpailut

Uusimmat