Kuva: Metsä Group

Metsä Groupilta avustusta luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishankkeille

20.06.2023 11:39 - Jussi Häkkilä

Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.

Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta. 

Rahoituksen saaneiden hankkeiden teemoja ovat vesistöjen tilan parantaminen, virtavesien kunnostus, vieraspetojen ja vieraslajien poisto, perinneympäristöjen hoito, kosteikkojen kunnostus ja hiekkarantojen hoitotoimet.

Tukea sai mm. virtavesien kunnostus ja vaelluskaloihin liittyvät hankkeet Kuusamossa ja Lapissa. Lisäksi tukea myönnettiin vesistöjen tilaan liittyviin hankkeisiin mm. Etelä-Lapissa.

Lue myös: Pudasjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla

Kilpailut

Uusimmat