Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.
Metsähallitus ennallistaa metsää polttamalla huomenna Pudasjärven Olvassuolla noin kahdeksan hehtaarin alueella.
Metsähallituksen Luontopalvelut tekee metsän ennallistamispolton tänään kello 10 alkaen Veneneva-Pelson Natura 2000 -alueella Siikalatvalla.
Sievin Pesänevalla on aloitettu toimenpiteet, joiden tavoitteena on palauttaa vesien valuntaolosuhteita lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaa.
Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen kahdessa kohteessa luonnonsuojelualueella.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallitus ennallistaa tänä syksynä suota Reisjärven Ukonmurronnevalla.
Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella.
Soiden ennallistamista tehdään parhaillaan ennätystahtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella.
Uopajanniemessä Oulangan kansallispuistoa ennallistetaan tänään polttamalla noin 16:n hehtaarin metsäala.
Pudasjärven Olvassuolla parannetaan metsien tilaa ennallistamispoltoilla.
Suojelubiologi Mervi Laaksosta Metsähallituksen luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ennallistaa Temmesjoen suistoaluetta avaamalla uusia ja perkaamalla vanhoja uomia Temmesjoen pääuomasta suistoalueelle.
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää Oulun Sanginjoen ulkometsän kupeessa sijaitsevalla Kuovisuolla ennallistamistalkoot tulevana lauantaina. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin aluepäällikkö Merja Ylöstä haastattelee Jussi Häkkilä.
Meritaimenen kutualueiden kunnostukseen tähtäävän Freshabit -hankkeen osana Naamijoen valuma-alueen vesistön tilan parantamiseksi on meneillään ennallistamistoimia Pellon Tuohivuomassa. Suunnittelija Kari Koivurantaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.