Metsähallitus palauttaa tänä vuonna soita luonnontilaan yhteensä tuhat hehtaaria, kun viime vuonna soita ennallistettiin lähes 4 000 hehtaaria.
Metsähallitus ennallistaa Etelä-Lapissa ja Koillismaalla tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä 400 hehtaaria soita osana LIFE Revives -hanketta.
Matorovassa Pallasjärven eteläpuolella lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa on käynnissä ennallistamistyömaa.
Projektipäällikkö Mervi Uusimäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus ennallistaa Hossan Laiskasuon noin 30:n hehtaarin laajuisen yhtenäisen suoalueen.
Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.
Metsähallitus ennallistaa metsää polttamalla huomenna Pudasjärven Olvassuolla noin kahdeksan hehtaarin alueella.
Metsähallituksen Luontopalvelut tekee metsän ennallistamispolton tänään kello 10 alkaen Veneneva-Pelson Natura 2000 -alueella Siikalatvalla.
Sievin Pesänevalla on aloitettu toimenpiteet, joiden tavoitteena on palauttaa vesien valuntaolosuhteita lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaa.
Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen kahdessa kohteessa luonnonsuojelualueella.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallitus ennallistaa tänä syksynä suota Reisjärven Ukonmurronnevalla.
Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella.
Soiden ennallistamista tehdään parhaillaan ennätystahtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella.
Uopajanniemessä Oulangan kansallispuistoa ennallistetaan tänään polttamalla noin 16:n hehtaarin metsäala.