Sievin Pesänevalla on aloitettu toimenpiteet, joiden tavoitteena on palauttaa vesien valuntaolosuhteita lähemmäksi alkuperäistä luonnontilaa.
Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen kahdessa kohteessa luonnonsuojelualueella.
Metsähallitus on inventoinut Inarissa Kirakkajoen 1930-luvun metsätyömaat ja puunuittopaikat 25:n kilometrin matkalta.
Metsähallitus ennallistaa tänä syksynä suota Reisjärven Ukonmurronnevalla.
Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan Suomessa yhdeksää pienvesistöä, mm. Suomussalmella ja Taivalkoskella.
Soiden ennallistamista tehdään parhaillaan ennätystahtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella.
Uopajanniemessä Oulangan kansallispuistoa ennallistetaan tänään polttamalla noin 16:n hehtaarin metsäala.
Pudasjärven Olvassuolla parannetaan metsien tilaa ennallistamispoltoilla.
Suojelubiologi Mervi Laaksosta Metsähallituksen luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ennallistaa Temmesjoen suistoaluetta avaamalla uusia ja perkaamalla vanhoja uomia Temmesjoen pääuomasta suistoalueelle.
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää Oulun Sanginjoen ulkometsän kupeessa sijaitsevalla Kuovisuolla ennallistamistalkoot tulevana lauantaina. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin aluepäällikkö Merja Ylöstä haastattelee Jussi Häkkilä.
Meritaimenen kutualueiden kunnostukseen tähtäävän Freshabit -hankkeen osana Naamijoen valuma-alueen vesistön tilan parantamiseksi on meneillään ennallistamistoimia Pellon Tuohivuomassa. Suunnittelija Kari Koivurantaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.