Muutos tapahtuu 12. joulukuuta alkaen. Hoito-osastoa korvaavassa arviointi ja kuntoutusyksikössä on 18 asiakaspaikkaa. Yksikkö on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee lyhytaikaista moniammatillista hoitoa esimerkiksi toimintakyvyn heikentymisen tai vaikkapa leikkauksen jälkeisen jatkohoidon vuoksi.
Oululainen terveysteknologiayritys Monidor Oy:n tuottaa HUS-yhtymälle tiputushoidon etävalvonnan.
Ylisyviä ojituksia välttämällä voidaan vähentää ruosteista rautasakkaa vesistöistä, varsinkin jos niillä ei voida lisätä metsätaloudellista kannattavuutta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta on käsitellyt toimenpide-esityksiä, jotka viranhaltijat ovat koonneet talouden tasapainottamiseksi.
Kahden sivuaurallisen yksikön käyttö moottoritiellä parantaa liikenneturvallisuutta. Tie saadaan myös paremmin kerralla kuntoon ja tienkäyttäjien liikenneturvallisuus paranee, kun vaarallinen aura-autojen välistä ohittaminen estetään.
Kalastajat ovat maksaneet lakisääteistä kalastonhoitomaksua selvästi viime vuotta tunnollisemmin.
Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa hoitotoimia Oulujärvellä linnustolle tärkeillä saarilla.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut urakoitsijat Pudasjärvi-Taivalkosken, Kajaanin ja Suomussalmen maanteiden hoitourakoihin.
Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa syväaivostimulaatiolla hoidettujen Parkinson-potilaiden hoitotuloksia vuosien 2006 ja 2021 välisenä aikana.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kaavailee muuttavansa Iin hoito-osaston 18-paikkaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi.
Aluehallintovirasto on havainnut vakavia puutteita Pohjanmaan hyvinvointialueella suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn osalta.
Valvira on aloittanut kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan kuudellatoista hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä.
Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut kaksi määräystä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisopsykiatristen potilaiden osastohoitoa koskien.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on antanut selvityksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle alaikäisten potilaiden psykiatrisen osastohoidon järjestämisestä.
Metsähallituksen Luontopalvelut on yhdessä saamelaiskäräjien kanssa muodostanut työryhmän, joka tarkastelee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston tulevien vuosien suunnitelmia saamelaisten näkökulmasta.