Museovirasto on jakanut avustusta museoiden innovatiivisille hankkeille yhteensä 444 000 euroa.
Taike on jakanut tänä vuonna järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille yhteensä 2 233 000 euroa.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa 33:a kulttuurihanketta harvaan asutulla maaseudulla.
Oulun kaupungin tämänvuotiset kulttuuriavustukset on jaettu.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 38:lle kunnalle yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.
ELY-keskus on myöntänyt yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa avustusta harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen.
Pohjois-Suomesta tukea sai kaksi hanketta.
Lions-klubit jakavat tällä ja ensi viikolla Ukrainasta paenneille Oulussa, Raahen seudulla, Lakeuden alueella ja Kainuussa noin 40:n euron avustuskasseja.
Taiteen edistämiskeskus jakoi perjantaina 63:lle hakijalle yhteensä kaksi miljoonaa euroa erityisavustuksia harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan tukemiseen.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yleisten kirjastojen lukutaitotyön vahvistamiseen yhteensä 647 700 euroa 36:lle hankkeelle.
Lapin ELY-keskus on jakanut 125 000 euroa 35:een kohteeseen rakennusperinnön hoitoon.
Rapututkija Japo Jussilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ympäristöministeriö on myöntänyt noin 1,3 miljoonaa euroa 20:lle hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 341 720 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin.
Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön.
Museovirasto on jakanut rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen 152:lle kohteelle yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa