Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lastenkulttuurikeskuksille ja lasten kulttuuritapatumille yhteensä 2 223 400 euroa.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taideyhteisöjen toimintaa 13 888 000:lla eurolla.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset kuntakohtaisiin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina lisää yhteensä 8 796 950 euroa taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille sekä ylioppilas- ja opiskelijakunnille yhteensä kuusi miljoonaa euroa erityisavustuksia.
Oulun seurakuntien diakoniatyö on saanut käytettäväksi 164 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta
Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korona-avustuksina yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa museoille, teattereille, orkestereille ja kansallisille taidelaitoksille.
Valtionvarainministeriö myönsi tänään kaikille 20:lle sairaanhoitopiirille yhteensä 200 miljoonaa euroa avustusta koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi.
Museovirasto on jakanut avustukset ammatillisten museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.
Oulun kaupunki hakee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtionavustusta pyöräilybaanojen ja -katujen suunnitteluun ja rakentamiseen. Avustusta haetaan Maikkulan baana- ja Kembaanahankkeisiin sekä Kirkkokadun pyöräkadulle.
Tutkija Esa Erkamoa Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Opetushallitus on myöntänyt vapaan sivistystyön ylläpitäjille noin 9,2 miljoonaa euroa valtionavustusta kompensoimaan korona-ajan tulonmenetyksiä.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on saanut yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisiin sote-uudistushankkeisiin.
Länsi-Suomen merivartiostolla oli juhannusviikonloppuna 34 meripelastus- ja avustustapahtumaa.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 3 020 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 633:lle toimijalle.
Seurat voivat hakea avustusta toiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi esimerkiksi etä- tai digivalmennuksella, kun toimintaa ei voi järjestää rajoitusten takia tavalliseen tapaan. Avustusta voi hakea toimintaan, jota järjestetään kuun loppuun saakka. Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika päättyy ensi viikon torstaina klo 16.15.