Raputietokeskuksesta rapututkija Japo Jussilaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto myönsi eilen yhteensä 85 000 euroa yhdelletoista eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle kulttuuriperintötoimintaan.
Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 17 miljoonaa euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan 252:lle hakijalle.
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite on jakanut 85 000 euroa avustuksina 22:lle järjestölle.
Kirkkohallitus myönsi eilen kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon seurakunnille yhteensä noin 7,38 miljoonaa euroa.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat myöntäneet Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle 1,2 miljoonaa euroa hybridiareenan rakentamiseen.
Museovirasto on jakanut avustusta museoiden innovatiivisille hankkeille yhteensä 444 000 euroa.
Taike on jakanut tänä vuonna järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille yhteensä 2 233 000 euroa.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa 33:a kulttuurihanketta harvaan asutulla maaseudulla.
Oulun kaupungin tämänvuotiset kulttuuriavustukset on jaettu.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 38:lle kunnalle yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.
ELY-keskus on myöntänyt yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa avustusta harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen.
Pohjois-Suomesta tukea sai kaksi hanketta.
Lions-klubit jakavat tällä ja ensi viikolla Ukrainasta paenneille Oulussa, Raahen seudulla, Lakeuden alueella ja Kainuussa noin 40:n euron avustuskasseja.