Luontokuvaaja Esa Väänänen on erityisesti kuvannut Oulun Kaijonlahden ja Kuivasjärven alueita yli 30 vuoden ajan.
Erityisasiantuntija Riku Lumiaroa Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Kyseessä on kansainvälisen tason luontomatkailukohteen ja lähivirkistysalueen perusteellinen kehittäminen muun muassa uusimalla reittejä, pysäköintialueita, taukopaikkoja ja opastusta.
Metsä Group perustaa Kemiin omistamilleen maa-alueille, mm. Kemin tehdasalueelle yli 12 hehtaaria niittyjä, ketoja ja paahdealueita.
Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Euroopan virtavesien luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys on pysähtynyt 2010-luvulla.
Metsähallituksen Luontopalvelut raivaa Kalikansaaren pohjoisosan, joka on kasvanut pahasti umpeen. Näin luodaan pesimäpaikkoja alueen arvokkaalle linnustolle.
Metsä Group rahoittaa 23:a luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta.
Purkutyöt aloitetaan maanantaina 8. toukokuuta. Metsähallitus sai aiemmin tänä vuonna hallituksen lisätalousarviossa 1,6 miljoonaa euroa uuden luontokeskuksen rakentamiseen.
Skutsi kuulee -ohjelmapäällikkö Julia Sillanpäätä Mielenterveyden keskusliitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen puheenjohtaja Elina Heikkalaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Tavoitteena on rakentaa uusi kompakti luontokeskus ja purkaa vanha. Alun perin Metsähallituksen piti remontoida Pallastunturin vanha luontokeskus viime vuoden aikana. Remontin suunnittelussa kuitenkin selvisi, että rakennuksen sisäilmaongelmat ovat niin mittavat, ettei suunniteltua remonttia ollut järkevä toteuttaa.
Museoliiton syyskuisen tiedotteen mukaan Lapin suosituin kohde oli Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida. Siidan näyttelyissä saamelaiskulttuuri ja luonto kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka kertoo niiden elävästä suhteesta.
Vanhustyön keskusliitosta viestintäjohtaja Merja Lankista haastattelee Jussi Häkkilä.
Metsähallitus remontoi tänä syksynä Syötteen luontokeskusta ja sen ympäristöä.
Metsähallituksen luontokartoittajat liikkuvat tänä kesänä Hammastunturin erämaassa kartoittaen luontotyyppejä ja kasvilajeja virtavesien varsilla, soilla ja metsissä.
Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti nykyiset raivaukset viime syksynä ja töitä on jatkettu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa tällä viikolla.