Kuva: Anni Hurtig

Oulun Nallikarin uimaveden laaduntarkkailua tehostetaan

19.09.2022 10:46 - Jussi Häkkilä

Oulun seudun ympäristötoimi on käynnistänyt projektin Nallikarin vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden ja tämän kesän huonojen uimavesinäytetulosten aiheuttajan selvittämiseksi.

Oulun seudun ympäristötoimi on käynnistänyt projektin Nallikarin vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden ja tämän kesän huonojen uimavesinäytetulosten aiheuttajan selvittämiseksi. Menetelmiä ovat mm. pohjasedimenttinäytteet, virtausmallinnus, geenimarkkeriseuranta ja jatkuvatoiminen veden hygieenisen laadun mittaus.

Nallikarin uimaranta jouduttiin asettamaan tänä kesänä uimakieltoon kahdesti. Syynä uimakieltoihin oli vesinäytteissä havaitut bakteerit, joiden määrä ylitti sallitut raja-arvot. Laatuongelmista huolimatta tilanteesta ei aiheutunut sairastumisepidemiaa.

Oulun kaupunki on kartoittanut mahdollisia syitä bakteeripitoisuuksien ylityksille, mutta yksittäistä lähdettä ei ole voitu osoittaa. 

Lue myös: Oulun Nallikarissa voi jälleen uida -uimaveden laatu täyttää vaatimukset

Kilpailut

Uusimmat