Korkeakoulujen arviointineuvosto on myöntänyt Excellence-laatuleiman Lapin ammattikorkeakoululle ja Aalto-yliopistolle.
Oulun seudun ympäristötoimen tekemän selvityksen mukaan ravintoloiden valmistamien ja pakkaamien ruoka-annosten mikrobiologisessa laadussa on yhä parannettavaa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on palkinnut kolme hanketta laatupalkintokilpailussa.
Oulun seudun ympäristötoimen maanantaina Nallikarin uimarannalta ottaman näytteen mukaan uimarannan vedenlaatu oli hyvä ja täytti indikaattoribakteereille asetetut laatuvaatimukset, eikä rannalla havaittu sinilevää.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut alkuviikolla uimavesinäytteen Nallikarin uimarannalta.
Oulun ilmanlaaturaportti viime vuodelta on valmistunut.
Lapin ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuleiman.
Oulun talviuintipaikkojen vedet täyttivät uimarantavedelle asetetut laatuvaatimukset.
Oulun seudun ympäristötoimi on käynnistänyt projektin Nallikarin vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden ja tämän kesän huonojen uimavesinäytetulosten aiheuttajan selvittämiseksi.
Metsähallitus on jo usean vuoden ajan kannustanut sopimusyrittäjiään hyvään työn jälkeen maksamalla laatupalkkioita.
Luovin johtaja Hannu Koivulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ilmanlaatu on Oulussa Ilmatieteen laitoksen mukaan pääsääntöisesti hyvä, mutta siinä on alueellisia eroja.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut tällä viikolla uimavesinäytteet alueen kaikilta virallisilta uimarannoilta, joita on yhteensä 41
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut tällä viikolla uimavesinäytteen Nallikarin uimarannalta.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut tällä viikolla näytteet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu täytti asetetut laatuvaatimukset.
Mittauksen toteuttaa Ilmatieteen laitos. Mittauspaikkana on Kemin Sauvosaari. Mitattavat ilman epäpuhtaudet ovat hajurikkiyhdisteet, typen oksidit, hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset. Myös sääparametrit kuten tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilmanpaine. Mittauksella toteutetaan kunnalle Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta määrätty velvollisuus huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannasta sekä paikallisten toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa määrätystä velvollisuudesta osallistua Kemin ilmanlaadun yhteistarkkailuun.