Kuva: Jussi Häkkilä

Yli miljoona euroa kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyöhön -mm. Ouluun ja Kalajoelle

09.06.2022 12:39 - Jussi Häkkilä

Ympäristöministeriö on myöntänyt noin 1,3 miljoonaa euroa 20:lle hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa.

Ympäristöministeriö on myöntänyt noin 1,3 miljoonaa euroa 20:lle hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Hankkeet tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.
Yksi avustusta saaneista hankkeista keskittyy massa- ja materiaalivirtojen koordinointiin Oulussa. Esimerkiksi vanhan rakennuskannan purkamisessa syntyvää betonia ja tiiltä sekä maarakentamisessa syntyvää ylijäämämaata, katu- ja reunakiviä tai kaupungin omistamaa irtaimistoa pyritään hyödyntämään.
Toinen tukea saaneista hankkeista Pohjois-Suomessa on Kalajoen Lämpö Oy:n Irtiotto öljystä -kohti vähähiilisyyttä. Hankkeessa halutaan auttaa Kalajoella olevia öljylämmitystä hyödyntäviä kotitalouksia irtautumaan öljystä. Samalla edistetään energiatehokkuutta ja aurinkoenergian käyttöönottoa. Lisäksi vaikutetaan maatilojen tilusjärjestelyihin, jotta saataisiin päästövähenemää kuljetuksiin sekä edistetään paikallista energiayrittäjyyttä.

Lue myös: Oulun Energia yhtiöittää kiertotalousliiketoimintansa

Kilpailut

Uusimmat