Pyhännän kunnan ja Latvaenergia Oy:n kiertotalouspuisto on edennyt rakennusvaiheeseen.
Kaivos- ja tehdaspalveluita tarjoava Tapojärvi laajentaa toimintaansa avaamalla kiertotalousinnovaatioihin keskittyvän laboratorion Ouluun.
Helsinki, Tampere ja Oulu ovat jo päättäneet monipuolisista politiikkatoimista kiertotaloussiirtymän edistämiseksi.
Oulun kaupunki osallistuu Euroopan Unionin Let’s Go Circular! -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien siirtymistä kiertotalouteen LGC! -yhteistyöverkoston tuen ja asiantuntijuuden avulla. Oulun tavoitteena on uudistaa hankkeen oppeja hyödyntäen Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta vuodelta 2021.
Business Finland on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle tutkimuskonsortiolle merkittävän rahoituksen kiertotalouden tutkimushankkeeseen.
Suomen Kiertovoima ry KIVO:n viestintäpäällikkö Kaisa Halmetta haastattelee Jussi Häkkilä.
Vaatelaastarin toimitusjohtaja Jetta Liukkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ympäristöministeriö on myöntänyt noin 1,3 miljoonaa euroa 20:lle hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa.
Oulun Energia yhtiöittää ensi kuun alusta kiertotalousliiketoimintansa uuteen Syklo-yhtiöön.
EU Business News on valinnut oululaisen Macon Oy:n vuoden 2020 European Enterprise Awards -palkinnon voittajaksi.
Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos ja Ruskon jätteiden lajittelulaitos vihittiin eilen.
Maksuttomaan sparraukseen valittiin mukaan mm. Manna Insect Oy Oulusta, Clewat Oy Kokkolasta ja Isokummun kehräämö Oy Sievistä. Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun tuomaristo arvioi yrityksiä markkinapotentiaalin, tiimin, kasvukyvyn ja näyttöjen perusteella. Kasvupolulle haki yhteensä 49 yritystä.
Oulun kaupunki rakennuttaa CircVol-hankkeen yhteydessä Kiimingin Välimaan kiertotalousalueelle vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suodattamiseen.
Oulun yliopiston kiertotalouden tutkimuskeskittymä InStreams Hub on saanut mittavan rahoituksen hiilidioksidin talteenoton ja sen hyödyntämisen tutkimukseen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita 28,3 miljoonalla eurolla viime vuonna.
Oulun Hönttämäen koulun rehtori Tero Ahoa haastattelee Jussi Häkkilä.