Oulun yliopiston johtama monitieteinen tutkimushanke ICEBERG tutkii mm. saasteita ja niiden vaikutuksia arktisen alueen ekosysteemiin ja paikallisyhteisöihin.
Oulussa Lisää Ääntä –kampanjan ja ilmastomarssin järjestäjinä ovat Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Elokapina Oulu ja Suomen luonnonsuojeluliiton Oulunyhdistys.
WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Arktisen alueen ilmastonmuutoksen seuranta on vaikeuksissa, koska Venäjältä ei saada tietoja. Tieto perustuu Nature Climate Change -tiedelehdessä julkaistuun uuteen tutkimukseen, jossa kansainväliset tutkijat esittävät huolensa siitä, että mahdollisuudet neuvoa paikallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä heikkenevät.
Rovaniemen kaupunki on saanut rahoitusta monivuotiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Kemi-Lumiukon kotikaupunki -hankkeen projektipäällikkö Senja Raappanaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Erityisasiantuntija Riku Lumiaroa Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Globaali digitaaliseen automaatioon ja energianhallintaan erikoistunut Schneider Electric ja pohjoismainen teräsyhtiö SSAB ovat saaneet maailman ensimmäiset kansainväliset hiilikädenjälkipalkinnot.
Ympäristöministeriö on myöntänyt noin 1,3 miljoonaa euroa 20:lle hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa.
Vuonna 2021 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 97 % ja Pyykösjärvellä lähes 99 % ajasta. Edellisen vuoden lailla hyvän ilmanlaadun osuutta lisäsi koronatilanteesta johtunut liikennemäärien pieneneminen. Keskustassa voimakas rakennustoiminta kuitenkin lisäsi pölyämisestä aiheutuneita huonoja ilmanlaatutilanteita. Liikennemäärien väheneminen näkyi pienempinä typpidioksidipitoisuuksina.
Business Finland on myöntänyt 4,5:n miljoonan euron rahoituksen Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimalle LEVITOI-hankkeelle, jossa tutkitaan uusia työkone- ja laiteratkaisuja alkutuotannon logistiikka- ja käsittelyhaasteiden voittamiseksi.
Suomen ilmastopaneelin jäsentä, Helsingin yliopiston professori Sirkku Juholaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ympäristöjohtaja Leena Tuuria Oulun kaupungilta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ilmastofestivaalin vastaava tuottaja Hanna Lahtea haastattelee Jussi Häkkilä.
Elokapina järjestää tänään mielenilmauksen Oulussa.
Oulun kulttuuri- ja tapahtumayksikön tapahtumakoordinaattori Vesa Pynttäriä haastattelee Jussi Häkkilä.