Rieska-Leader ry:n hallitus puoltaa yhdeksän yrityshankkeen sekä neljän yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista.
Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai 10 erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.
Hankkeen avulla tuetaan laajasti Koillismaan alueen digitaalista kehitystä.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 3 575 000 euroa yhteensä 160:lle liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeelle.
Pyhäjoella on valmistunut esiselvitys Hanhikiven alueen valmiuksista energiantuotannon suurhankkeelle.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä tästä päivästä 17. huhtikuuta saakka Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Toiminta on kasvanut nopeasti, ja tänä päivänä sitä pyörittää päivittäin noin kolmekymmentä henkilöä vapaaehtoiset mukaan lukien.
Kalajoen matkailusektori on tehnyt valmisteluja merkittävää kansainvälistä lanseerausta varten. Matka 2024 -messujen ammattilaispäivillä Kalajoki näkyy sekä osana Bothnian Coastal Route -hanketta että uutta Visit Arctic Coast markkinointiyhteisöä.
Oulun kaupunki osallistuu Euroopan Unionin Let’s Go Circular! -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien siirtymistä kiertotalouteen LGC! -yhteistyöverkoston tuen ja asiantuntijuuden avulla. Oulun tavoitteena on uudistaa hankkeen oppeja hyödyntäen Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta vuodelta 2021.
Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuva hanke on PVO-Vesivoiman ensimmäinen, jolla pilotoidaan voimalaitoksen elinkaarta pidentävää energian varastointiteknologiaa. Energiamarkkinoiden muuttuessa tarvitaan sähköverkkoa vakauttavaa nopeaa säätövoimaa. PVO-Vesivoiman tavoitteena on rakentaa ultrakondensaattorilaitos sen jokaiselle vesivoimalaitokselle.
Yleisötilaisuus pidetään ensi keskiviikkona Paltamon Jättiläisenmaassa. Arviointiselostuksen on toimittanut Ilmatar Paltamo Oy. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Oulun yliopiston budjetti hankkeessa on 536 000 € ja hankkeessa tapahtuva kehitystyö tehdään pääasiassa FMT-ryhmän laboratoriossa Nivalassa.
Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi viime kokouksessaan kahdeksan yrityshankkeen sekä kolmen yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista.
Muistisairauksien määrä on merkittävässä kasvussa Pohjois-Suomessa ja valtakunnallisesti.
Teppo Kakkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.