Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä tästä päivästä 17. huhtikuuta saakka Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.
Toiminta on kasvanut nopeasti, ja tänä päivänä sitä pyörittää päivittäin noin kolmekymmentä henkilöä vapaaehtoiset mukaan lukien.
Kalajoen matkailusektori on tehnyt valmisteluja merkittävää kansainvälistä lanseerausta varten. Matka 2024 -messujen ammattilaispäivillä Kalajoki näkyy sekä osana Bothnian Coastal Route -hanketta että uutta Visit Arctic Coast markkinointiyhteisöä.
Oulun kaupunki osallistuu Euroopan Unionin Let’s Go Circular! -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien siirtymistä kiertotalouteen LGC! -yhteistyöverkoston tuen ja asiantuntijuuden avulla. Oulun tavoitteena on uudistaa hankkeen oppeja hyödyntäen Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartta vuodelta 2021.
Iijoen Kierikin vesivoimalaitoksen alueelle sijoittuva hanke on PVO-Vesivoiman ensimmäinen, jolla pilotoidaan voimalaitoksen elinkaarta pidentävää energian varastointiteknologiaa. Energiamarkkinoiden muuttuessa tarvitaan sähköverkkoa vakauttavaa nopeaa säätövoimaa. PVO-Vesivoiman tavoitteena on rakentaa ultrakondensaattorilaitos sen jokaiselle vesivoimalaitokselle.
Yleisötilaisuus pidetään ensi keskiviikkona Paltamon Jättiläisenmaassa. Arviointiselostuksen on toimittanut Ilmatar Paltamo Oy. YVA-selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Oulun yliopiston budjetti hankkeessa on 536 000 € ja hankkeessa tapahtuva kehitystyö tehdään pääasiassa FMT-ryhmän laboratoriossa Nivalassa.
Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi viime kokouksessaan kahdeksan yrityshankkeen sekä kolmen yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista.
Muistisairauksien määrä on merkittävässä kasvussa Pohjois-Suomessa ja valtakunnallisesti.
Teppo Kakkosta Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Museovirasto on jakanut avustuksia paikallismuseoiden hankkeille.
Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt tänä vuonna rahoitettavista kehityshankkeista.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa 33:a kulttuurihanketta harvaan asutulla maaseudulla.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen, joka tarjoaa maakunnan kunnille tietoa uudistuksen vaikutuksista ja skenaariomalleista.
Pohjois-Suomesta tukea sai kaksi hanketta.
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö tukee huippututkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kahdeksassa hankkeessa noin 1,7:llä miljoonalla eurolla.