Kuva: Jussi Häkkilä

Vesistöjen kuntoa kohennetaan Pohjois-Pohjanmaalla

16.05.2022 12:58 - Jussi Häkkilä

ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan alueelle avustuksia vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville sekä maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville hankkeille ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yhteensä 427 000 euroa.

ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan alueelle avustuksia vesien- ja merenhoidon toteutusta tukeville sekä maa- ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville hankkeille ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta yhteensä 427 000 euroa.

Vesistöjen kuntoa kohennetaan erilaisin kunnostusmenetelmin tänäkin vuonna muiden käynnissä olevien hankkeiden lisäksi 12:n avustusta saaneen käynnistyvän hankkeen tai jatkohankkeen voimin.

Muutamassa hankkeessa kunnostustoimia tehdään hoitokalastamalla, jonka vaikutukset näkyvät vedenlaadun ja kalaston rakenteen kohenemisessa. Paikoin tehtävät niitot ja raivausnuottaukset lisäävät vesistön virtaamaa, parantavat kalojen vaellusmahdollisuuksia ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Osalla kohteista rakennettavat saostusaltaat ja kosteikot pidättävät kiintoainesta vähentäen samalla ravinteiden kulkeutumista vesistöihin.

Esimerkiksi Ylivieskan kaupunki käynnistää yhdessä Nivalan kaupungin kanssa Kalajoen keskiosalla hankkeen, jossa tutkitaan pengerryspumppaamoiden sovellettavuutta vesiensuojeluun. Valittuihin pumppaamoihin suunnitellaan pilotointipuhdistamot ja seurantojen myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien sisältävän ravinnekuorman ja myös mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. 

Lue myös: Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan yhteistyöllä Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella

Kilpailut

Uusimmat