Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on valinnut Siikajoen Yrittäjät viime vuoden paikallisyhdistykseksi.
Viime kuun lopussa koko maassa oli 257 694 työtöntä, 1200 enemmän kuin vuosi sitten.
Viime vuonna Patentti- ja rekisterihallitukselle jätettiin yhteensä 1 396 patenttihakemusta.
Taina Pihlajaniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapissa oli viime kuun lopussa työttömiä 8 158, 380 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Pohjanmaalla oli työttömiä viime kuun lopussa 18 137, 246 enemmän kuin vuosi sitten.
Aki Roukalaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan maakuntaliiton ensi vuoden talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022.
Aluehallintovirastot ovat myöntäneet erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen yhteensä miljoona euroa.
Sairaanhoitopiirin strategia 2020– hakee menestyksen avaimia muun muassa yhteistyöstä, joka ulottuu kuntiin, peruspalveluihin ja koko erityisvastuualueelle. Asukkaiden vastuu terveydestään korostuu ja hoitoa annetaan jo lähitulevaisuudessa potilaslähtöisesti osaamiskeskuksissa. Valtuusto hyväksyi uuden strategian eilisessä kokouksessaan. Edellisen kerran Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, muun muassa OYS 2030 sairaalan pääsuunnitelma eli masterplan on uudistettu ja investoinnin laajuus ja aikataulu ovat muuttuneet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti mm. ikääntymisen ja uudistuvan lainsäädännön myötä.
Ajokeli on huono jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Lamujoen järjestely-yhtiön ja Siikalatvan ja Pyhännän kuntien kanssa suunnitellut Vähä-Lamujärven luusuaan säännöstelyrakenteen korvaavan pohjapatoratkaisun, joka toimii samalla kalatienä. Ratkaisun vaikutuksia Vähäjokivarteen on selvitetty lisää kuluvan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja suunnittelukonsultti Maveplan Oy esittelevät hanketta ja sen vaikutuksia tiistaina 17. joulukuuta Pulkkilassa.
Minna Hernbergiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta johtaja Petri Kerästä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan eteläalueen kunnat ovat neuvotelleet hallitusohjelman työllisyyskokeiluun hakeutumisesta ja todenneet, että tällä aikataululla ei ole mahdollista eikä järkevää lähteä hakeutumaan kokeiluun.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin alueet. Alueita yhdistää eri suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus. Oulun Isosuo ja Leväsuo ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojelukohteita ja niiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria. Isosuo-Leväsuo -kokonaisuus sijaitsee Ylikiimingin alueen Somerovaaran kylän ja Yli-Iin kirkonkylien välisessä asumattomassa kairassa.
Pohjois-Pohjanmaan tämän vuoden järjestötekona palkittiin tänään JHT Kalajoki ry:n lasten ja nuorten liikunnallisuuden tukemiseen tehty pitkäjänteinen ja monipuolinen työ.