Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoaman Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan talouden ja työllisyyden odotetaan edelleen kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka kiihkein nousukausi on vähitellen hellittämässä koko maassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi tämän vuoden tammi-maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 1 516 675 euroa.
Puukauppa alkoi Pohjois-Suomessa tänä vuonna hieman edellisvuotta vilkkaammin, tammi-maaliskuun ostomäärä oli 1 948 000 kuutiota.
Viime päivinä on havaittu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöihin kohdistunutta tietojenkalastelua sähköpostilla.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan tavanomaista kelirikkoa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Turveruukki Oy:n allekirjoittamalla kiinteistökaupalla valtion omistukseen on hankittu seitsemän aluetta yhteispinta-alaltaan noin 365 hehtaaria.
Kasvu Openin projektipäällikkö Riina Haapasalmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Kirjastojen kokonaislainaus Pohjois-Pohjanmaalla kasvoi hieman viime vuonna, mutta laski Kainuussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesivararyhmän päällikkö Heli Harjulaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta liikennejärjestelmäpäällikkö Heino Heikkistä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kulut kasvoivat viime vuonna tuloja enemmän.
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloittaa yt-neuvottelut organisaatiorakenteeseen, työtehtäviin ja toimintamalleihin suunniteltujen muutosten takia.
Ari Kettukankaan jututettavana tutkija Eija Konttijärvi.
Tänä vuonna valinnassa painotetaan kylän elinvoimaisuutta, uusia palveluita, omaleimaisuutta, nuorten toimintaa ja verkostojen hyötykäyttöä. Hakemukset on jätettävä perjantaihin 14. kesäkuuta mennessä.
Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitukset, valtuustojen puheenjohtajisto ja viranhaltijajohto kokoustivat eilen ja tänään Oulussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut hyvän arvosanan valtakunnallisessa ELY-keskusten asiakastyytyväisyyskyselyssä.