Centria ja Callio kaupallistavat kaivosalan ja maanalaisen rakentamisen koulutusta Pyhäsalmen kaivosalueella

10.05.2022 11:22 - Jussi Häkkilä

Centria-ammattikorkeakoulusta täydennyskoulutuksen koulutuspäällikkö Kirsi Vuotilaa haastattelee Jussi Häkkilä.

Centria-ammattikorkeakoulu, Pyhäjärven Callio ja Oulu Mining School ovat sopineet tekevänsä koulutusyhteistyötä Pyhäsalmen kaivosalueella Pyhäjärvellä. Osapuolet tulevat hyödyntämään koulutustarkoitukseen Pyhäsalmen kaivosta, jossa maanalainen louhinta on loppumassa ensi kuussa. Kaivoksen yli 150 kilometriä pitkä tunneliverkosto ja maanalaiset tilat soveltuvat hyvin kaivostekniikan ja maanalaisen rakentamisen koulutustarpeisiin.
Suomessa ja maailmalla on kasvava tarve kaivosalan ja maanalaisen rakentamisen osaajille ja tähän liittyvän ammattitaidon kehittämiseen mm. kaivosteknologian digitalisaatioon, automaatioon ja sähköistymiseen liittyen. Koulutustarpeet tulevat lähivuosina kasvamaan esimerkiksi uusien kaivosten avaamisen sekä perustettavien akkutehtaiden ja energiavarastoratkaisujen myötä. Suomessa on myös suuria teollisuusinvestointeja ja infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan maanalaisen rakentamisen osaamista.

Lue myös: Oulussa etsitään keinoja muuttaa kaivosjätteet ja hiilidioksidi ongelmista kestävän kehityksen ratkaisuiksi

Kilpailut

Uusimmat