Henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoavan koulutuskeskuksen toteuttaminen Pyhäsalmen kaivokseen on alkanut.
Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista.
Sodankylän Kevitsan kaivoksella oli myöhään eilen tulipalo murskaamorakennuksen maanalaisessa osassa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Otso Gold Oy:n Raahen Laivakankaan kaivoksen sähkönsaantia huhtikuun loppuun saakka.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Elementis Mineralsille ympäristö- ja vesitalousluvan Paltamoon suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan.
Otso Gold -kaivos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos harjoittelivat tänään vaarallisten aineiden onnettomuutta Raahessa.
Pumped Hydro Storage Sweden AB and Callio Pyhäjärvi ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen pumppuvesivoimaan perustuvan energiavaraston demolaitoksen toteuttamisesta Pyhäjärven Callioon.
Oulun yliopistossa perjantaina tohtoriksi väittelevän diplomi-insinööri Jenni Kiventerän väitöstutkimuksessa kaivosjätteiden varastointiin on kehitetty ympäristöystävällisempi menetelmä.
Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan rakentamiselle ja toiminnalle. Päätöksen mukaan uusi rikastushiekka-allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria, ja maksimikorkeus ulottuu tasoon +250 metriä. Altaaseen voidaan loppusijoittaa noin 17 miljoonaa kuutiota NP-hiekkaa ja sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka.
Raahessa Mattilanperällä toimivan Nordic Goldin kultakaivoksen tuotanto on pysähtynyt.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on eilen antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen luvan Keliber Oy:n Syväjärven avolouhokselle ja vesilain mukaisen luvan kaivoshankkeeseen liittyvälle Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiselle kaivostoiminnan ajaksi.
Suomen Malmijalostus Oy sijoittaa Keliber Oy:öön kuusi miljoonaa euroa.
VR Transpoint on solminut Yaran kanssa kuljetussopimuksen pyriittitoimituksista Pyhäsalmen kaivokselta ensi vuoden alusta alkaen.
Oulun kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto on valinnut Vuoden Teko -palkinnon saajaksi Sotkamo Silver Oy:n, joka käynnistää ensi keväänä jo lähes 40 vuotta tiedossa olleeseen hopeaesiintymään perustuvan kaivoksen.
Kittilän kaivosta operoiva Agnico Eagle Finland Oy ja Metsähallitus ovat tänään sopineet kaupasta, jolla kaivosyhtiö saa haltuunsa noin 107 hehtaaria maata nykyisen kaivospiirin pohjoispuolelta, sekä allekirjoittaneet vuokrasopimuksen 270:n hehtaarin maa-alueesta kaivospiirin laajennushankkeen tarpeisiin.