Aluevaalissa on tähän mennessä annettu 806 539 ennakkoääntä. Äänestysprosentti on nyt 20,5.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman sekä Hossan alueilla viiden vuoden määräajaksi tästä päivästä alkaen.
Palvelupäällikkö Ritva Nikolaa Oulun kaupunginkirjastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Osana suunnittelua toteutetaan kysely, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita esimerkiksi vuorotarjontaan.
Uuden virusmuunnoksen arvioidaan muodostavan merkittävän epidemiauhan, sillä sen epäillään leviävän aiempia virusmuunnoksia nopeammin ja mahdollisesti aiheuttavan tautitapauksia myös täyden rokotussarjan saaneille.
Tiedottaja Merja Väisästä Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Autoalan Keskusliitto on palkinnut Kainuun Ammattiopiston eilen Autoalan koulutuksen järjestäjä 2020 -palkinnolla.
Pohjois-Suomen puukauppa on erityisen vilkkaan alkuvuoden jälkeen tasaantunut syksyllä.
Kokouksen hyväksymät jatkokehittämiskohteet liittyivät varautumiseen, asiakkuuksien hoitamiseen sekä kansainvälisyyteen. Lisäksi tiivistetään työsuojeluun, maatalouteen sekä rakennerahastoihin ja viestintään liittyvää yhteistyötä. Koulutuksen ja maahanmuutos yhteistyötä tullaan myös kehittämään.
Soiden ennallistamista tehdään parhaillaan ennätystahtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Valtioneuvoston muuttama asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta koronan vuoksi tuli tänään voimaan.
Suosituilla Ylä-Lapin alueilla luvat loppuivat nopeasti, sillä kysyntä kasvoi, vaikka kiintiöt olivat viime vuoden tasoa. Lupamyynti kasvoi erityisesti Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomessa.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät vetoavat hallitukseen koronan aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi täysimääräisesti.
Alkoholiylitarkastaja Sari Koskea Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
MTK Pohjois-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Markku Ekdahlia haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tänään koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa.