Soiten potilastietojärjestelmään viime marraskuussa tehdyn päivityksen myötä on ilmennyt häiriöitä.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella oli tänään laajempi häiriö potilastietojärjestelmässä.
Terveydenhuollon alueellisessa tiedonvaihdossa ja potilaalta kerättävän tiedon hyödyntämisessä on vielä kehittämistä, vaikka paikalliset organisaatiot ovat käyttäneet käytännössä pelkästään sähköisiä potilastietojärjestelmiä jo yli 15 vuotta.
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lokakuussa päivittämän potilastietojärjestelmän uuden version häiriöt on saatu korjattua.
Oulun kaupungin tietoverkkoja ja palveluja eilen vaivannut häiriö on ohi.