Fortum on aloittanut esiselvitystyön kalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun rakentamiseksi Ristijärven Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen.
Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima ovat sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen Ounasjokeen, Kemijokeen ja Iijokeen.
Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut.
Iijoen vaelluskalahankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkosta Pohjois-Pohjanmaan liitosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 460 000 merilohen ja 60 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta.
Iijoen vaelluskalahankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen ensimmäinen alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten eli smolttien ohjausaita asennetaan Iijoen Haapakoskelle 3.–7.6.2019.
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Iijoen luonnonuomassa olevaa Uiskarin kalatietä pitkin on noussut tänä vuonna moninkertainen määrä vaelluskaloja edellisvuoteen verrattuna.
Luonnonvarakeskus on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman.
Oulujoen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen viime vuoden elokuussa valmistunutta kalojen ylisiirtolaitetta ei ole saatu käyttöön suunnitellusti.
Muhoksella otetaan lauantaina käyttöön Suomen ensimmäinen vaelluskalojen siirtolaite.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut Iijoen vaelluskalakärkihanketta osana käynnissä olevaa Iijoen otva -hanketta.