Fortumin Pällin, Pyhäkosken ja Nuojuan vesivoimalaitoksilla tehdään alkukesän aikana investointihankkeisiin liittyviä pidempiaikaisia keskeytystöitä.
Fortum rakentaa Muhoksen Montan vesivoimalaitoksen yhteydessä sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle uuden hautomorakennuksen.
Oulujoen jäädytys on aloitettu tänään.
Fortum selvittää vaelluskalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun toteuttamista Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla sijaitsevalla Seitenoikean vesivoimalaitoksella.
Fortumin Oulujoen Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatketaan tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit.
Oulujoella on aloitettu jäädytysajo viime viikolla.
Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut.
Fortumin Utasen vesivoimalaitoksen peruskorjauksen toinen vaihe on valmistunut.
Elokuun alkupuoliskon sademäärä Oulujoen vesistöalueella oli 86 milliä, joka on 120 prosenttia keskimääräistä suurempi.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta.
Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi. Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.
Kalasydän Oy:n myyntijohtaja Mika Sohlbergia haastattelee Jussi Häkkilä.
Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella loppukeväällä.
Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen voimalaitoksella loppukeväällä.
Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on Fortumin mukaan rauhoittunut koko alkuvuoden jatkuneiden pakkasten myötä.
Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehoitetaan edelleen varautumaan poikkeuksellisiin vedenkorkeuksiin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä ja tarpeen mukaan suojaamaan muita rakenteita.