Oulujoen jäädytys on aloitettu tänään.
Fortum selvittää vaelluskalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun toteuttamista Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla sijaitsevalla Seitenoikean vesivoimalaitoksella.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut.
Fortumin Oulujoen Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatketaan tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit.
Projektipäällikkö Pirkko-Liisa Luhtaa Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulujoella on aloitettu jäädytysajo viime viikolla.
Fortumin ja Oulun Energian Oulujoella toteuttama vaelluskalojen lisääntymisalueselvitys on valmistunut.
Oulujoen vesistötilanne on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan ajankohtaan nähden tyypillinen.
Elokuun alkupuoliskon sademäärä Oulujoen vesistöalueella oli 86 milliä, joka on 120 prosenttia keskimääräistä suurempi.
Rokuan kansallispuistossa ja sen lähiseudulla parannetaan tänä kesänä retkeilyreittejä ja taukopaikkoja.
Henkilö hyppäsi eilen Oulussa Erkkolan sillalta Oulujokeen.
Fortum istuttaa tänä vuonna Oulujokeen 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta.
Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat tällä hetkellä laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten.
Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen voimalaitoksella loppukeväällä.
Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on Fortumin mukaan rauhoittunut koko alkuvuoden jatkuneiden pakkasten myötä.
Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehoitetaan edelleen varautumaan poikkeuksellisiin vedenkorkeuksiin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä ja tarpeen mukaan suojaamaan muita rakenteita.