Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai 10 erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.
Fortumin Oulujoen Montan voimalan kalojen kiinniottolaitteen pyyntitulos jäi tällä käyttökaudella virtaamaolosuhteiden vuoksi olemattomaksi.
Oulujoen vesistöalueella on satanut tämän syksyn aikana ennätyksellisen paljon, mikä on kasvattanut myös virtaamia vesistössä.
Oulujoen vesistöalueen tulovirtaamat ovat olleet voimakkaat loppukesän ja syksyn sateiden vuoksi.
Muhoksen Montan kalojen ylisiirtolaite on otettu käyttöön.
Kovat virtaamat Oulujoessa jatkuvat Fortumin mukaan edelleen seuraavien viikkojen aikana.
Ennusteiden mukaan sateita on luvassa alueelle lisää. Juoksutukset Oulujoen vesistöalueen vesivoimalaitoksilla tulevat olemaan isoja seuraavien viikkojen aikana.
Hankekoordinaattori Riitta Johanna Laitista haastattelee Jussi Häkkilä.
Fortumin Pällin, Pyhäkosken ja Nuojuan vesivoimalaitoksilla tehdään alkukesän aikana investointihankkeisiin liittyviä pidempiaikaisia keskeytystöitä.
Oulujokialuetta koskeva vesistövisio on valmistunut.
Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt tänä vuonna rahoitettavista kehityshankkeista.
Joen ylittäminen on vaarallista koko joen varren alueella.
Oulujoen jäädytys on aloitettu tänään.
Fortum selvittää vaelluskalojen ylösvaelluksen mahdollistavan ohitusratkaisun toteuttamista Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien rajalla sijaitsevalla Seitenoikean vesivoimalaitoksella.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut.
Fortumin Oulujoen Montan kalojen ylisiirtolaitteen kehittämistä jatketaan tänä vuonna asentamalla kaikkiin neljään nostoaltaaseen kiinteät nosturit.