Kuva: Heikki Leppänen

Muhokselta ja Pudasjärveltä valtiolle noin 1300 hehtaaria suoalueita

27.09.2021 09:36 - Jussi Häkkilä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator ovat tehneet sopimukset, joilla valtion omistukseen siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 1326 hehtaaria.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator ovat tehneet sopimukset, joilla valtion omistukseen siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 1326 hehtaaria. Kyseessä on Suomen suurin Helmi-ohjelman maanhankinta toistaiseksi.
Suurin, noin 836 hehtaarin suuruinen suoalue hankittiin Muhokselta. Hankittu alue rajoittuu Räkäsuon Natura-alueeseen ja se on maisemallisesti arvokas keidasaapasuokokonaisuus, joka täydentää merkittävästi olemassa olevaa suojelualuekokonaisuutta.

Toiseksi suurin suoalue on Pudasjärven Leppisuolta hankittu noin 420:n hehtaarin alue. Leppisuon arvokkaita luontopiirteitä ovat edustava rantavallisuo, laaja jänne-rimpialue ja edustavat keidassuo-osat. Hankitulla alueella olevat metsäojitukset tullaan ennallistamaan. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto jää Tornatorin omistukseen ja se myy ne ennen ennallistamistöitä.

Lisäksi hankittiin kaksi pienempää suoaluetta Pudasjärveltä, jotka kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuun Sarvisuo-Pirttisuo-Naamasuon suokokonaisuuteen, johon myös edellä mainittu Leppisuo rajoittuu.

Lue myös: Pyhäjoelle hieno maankohoamisrannikon metsien luonnonsuojelualue

Kilpailut

Uusimmat