Kuva: Fotolia

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä

22.03.2021 10:38 - Jussi Häkkilä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Viraston mukaan Jokilaaksojen pelastuslaitos ei noudattanut hankintalakia uuden sammutusajoneuvon hankinnassa.

Ylivieskan kaupungin alaisuudessa toimiva Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien pelastustoimea hoitava Jokilaaksojen pelastuslaitos julkaisi viime vuoden tammikuussa uuden sammutusauton hankintaa koskevan hankintailmoituksen, jossa hankinnan kokonaisarvoksi ilmoitettiin 360 000 euroa. Tarjouspyynnössä nimettiin lukuisia valmistajia ja näiden valmistajien nimenomaisia tuotteita osana sammutusauton teknisiä vähimmäisvaatimuksia, eikä tarjouspyynnöstä käynyt ilmi, että myös vastaava toisen valmistajan tuote voisi tulla kyseeseen. Hankintayksikkö perusteli valmistajien ja tuotteiden nimeämistä mm. tavoitteella keskittää kaluston huolto ja varaosien hankinta. 

Julkisissa hankinnoissa on viraston mukaan kiinnitettävä huomioita hankintamenettelyn tasapuolisuuteen. Esimerkiksi valmistajaan tai tavaramerkkiin viittaamisen tulisi olla viimesijainen keino hankinnan kohteen ominaisuuksien yksilöimiseksi.
Virasto huomautti, että myös silloin, kun nimeäminen on hankintalain perusteella sallittua, tulisi tarjouspyynnöstä käydä ilmi, että myös laadultaan ja ominaisuuksiltaan nimettyä tuotetta vastaavaa tuotetta voidaan tarjota sisällyttämällä tarjouspyyntöön ilmaisu ”tai vastaava”.

Lue myös: Aluehallintovirastolta huomautus Kemin kaupungille perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn järjestämisvastuun laiminlyömisestä

Kilpailut

Uusimmat