Aluehallintovirastolta huomautus Kemin kaupungille perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn järjestämisvastuun laiminlyömisestä

12.10.2020 10:56 - Jussi Häkkilä

Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle huomautuksen, koska Kemin kaupunki on laiminlyönyt järjestämisvastuunsa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta.

Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupungille huomautuksen, koska kaupunki on laiminlyönyt järjestämisvastuunsa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta. Kemin kaupunki ei ole pystynyt antamaan luotettavaa tietoa siitä, miten perusterveydenhuollon hoitoon pääsy toteutuu, eikä kaupunki ole ongelman havaittuaan ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Kemin kaupunginhallituksen tulee antaa tammikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle selvitys niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.

Lue myös: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle huomautus akuuttiklinikan toiminnasta

Kilpailut

Uusimmat