Maahanmuuttovirasto on tehnyt hankintapäätöksiä koskien alaikäisten vastaanottoyksikköjä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut urakoitsijat Pudasjärvi-Taivalkosken, Kajaanin ja Suomussalmen maanteiden hoitourakoihin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kilpailuttamalla linja-autoreitillä Kajaani-Vaala-Utajärvi-Oulu Oulun Taksipalvelut Oy:n konkurssin vuoksi keskeytynyt liikenne käynnistyy uudelleen talviaikataulukauden alkaessa.
Oulun kaupunki kilpailuttaa yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavan esiopetuksen ensi vuoden elokuun alusta lukien.
Markkinaoikeus on määrännyt Puolangan kunnalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti 120 000:n euron seuraamusmaksun.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt tarjouskilpailun reittilentoliikenteen hankkimiseksi viiteen maakuntakeskukseen.
Oulun Energia Urakointi Oy on voittanut Poliisihallituksen ja Liikenneviraston kilpailuttaman automaattisen liikennevalvontalaitteiston hankinnan.
Oulun Vesi valmistelee kilpailutusta, jonka avulla hankitaan uusi kestävän kehityksen mukainen jätevesilietteiden käsittelyratkaisu.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten huomiota hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.