Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut huomautuksen Tuomioistuinvirastolle hankintalain noudattamatta jättämisestä tämän hankkiessa suorahankintana työtuoleja Oulun oikeustalolle.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.
Aluehallintovirasto on havainnut vakavia puutteita Pohjanmaan hyvinvointialueella suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn osalta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi viime vuonna Oulun kaupungille vakavan huomautuksen ja peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle huomautuksen riittämättömistä lastensuojelun sosiaalityöntekijäresursseista.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle huomautuksen puutteellisen palvelujen järjestämisen vuoksi.
Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille vakavan huomautuksen hammashoitoon pääsystä.
Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn ongelmista.
Poliisi antoi Oulussa viikonloppuna toistasataa huomautusta yöllisten ajokieltojen rikkomisesta kaupungin keskustassa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Oulun kaupungille huomautuksen lastensuojelupalveluiden järjestämisestä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Utsjoen kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.
Lapin aluehallintovirasto on antanut Kemin kaupunginhallitukselle huomautuksen, koska Kemin kaupunki on laiminlyönyt järjestämisvastuunsa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta.
Aluehallintovirasto on antanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle huomautuksen siitä, että lääketieteen opiskelijat ovat työskennelleet päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta.
Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa lastensuojelua koskevien kantelujen käsittelyajoista.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston antaman päätöksen mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei toiminut hankintalain mukaisesti valitessaan sisätautipoliklinikan saneerauksen urakoitsijoita.